Valgkampåpning 2011

Appell fra toppkandidat May Valle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Meldingen om terrorangrepene 22. juli for som en sjokkbølge gjennom oss alle.. Vi har i tiden som er gått vært gjennom ulike faser — sjokk- undring – sorg — apati. Og ingen av fasene er vi riktig ferdig med. Vi har opplevd bekymrede barn som har bedt foreldrene trekke seg fra all politikk fordi det oppleves som noe farlig.. Dette er noe vi må bearbeide over tid.

May Valle

May Valle
Foto: Pryd Studio AS

Valgdagen står imidlertid fast. I demokratiets ånd er det da også riktig at partiene presenterer seg selv og inviterer folk til å delta ved å bruke stemmeretten sin. I år er det både kommune og fylkestingsvalg. Som førstekandidat på Nordland Venstres liste ved fylkestingsvalget vil jeg her gi noen betraktninger sett fra vår side.

Demokrati betyr for Venstre at man skal kunne bryte meninger i det åpne rom, ha respekt for forskjelligheten og bruke de ulike meninger til å finne stadig bedre løsninger og innfallsvinkler. Vi trenger den konstruktive uenigheten. Derfor er vi i Venstre også glad for at så mange har sagt seg villig til å være med på å forme Nordlandssamfunnet. For Venstre er dialogen og debatten viktig — viktigere enn å utøve makt gjennom flertallsstyring. Venstre ønsker å fremstå som initiativrikt, samarbeidende og inkluderende. Et parti som kan nås på en åpen måte av absolutt alle, der man ønsker løsninger og gode resultater. Venstre bygger ikke sin politikk på generell misnøye. Venstre ønsker en positiv utvikling i relasjoner mellom mennesker, for næringsliv, forvaltning, og mangfold i samfunnet der ulikheter er berikende.

Fra 2009 har Venstre vært en del av posisjonen i Nordland fylke. Dette har gitt betydelig kunnskap om fylket og de utfordringene vi står overfor. Dette gjelder både behov for kompetanse, arbeidskraftbehov, næring, frafall i videregående skole, kultur, miljø og samferdsel. De beste resultatene oppnåes der både befolkning og kommunene er aktive bidragsytere for å finne løsninger. Dialogen og samhandling med fylkeskommune er nødvendig.

Nordland trenger den kreative og positive tenkning og evne til dialog kandidatene på listene representerer. Og vi trenger folk i Nordland i tenking, vi trenger skaperkraft og vi trenger velgere både ved lokalvalg og fylkestingsvalg. Ønsker de øvrige partiene lykke til. Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**