Miljøpartiet Venstre

Venstre er best på miljø. – I Trondheim Venstre leter vi hele tiden etter lokale løsninger på klima- og miljøutfordringene, sier andrekandidat Ina Roll Spinnangr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Jon og Ina

Foto: Cathrine Dillner Hagen

2010 ble et nytt rekordår for klimagassutslipp. Totalt ble det sluppet ut 53,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge i 2010. Det er det høyeste utslippet av CO2 siden utregningene startet i 1973.

– Valget til høsten vil avgjøre hvorvidt Norge vil ha en klimapolitikk som fungerer. Venstres mål er å redusere utslippene med 50% i alle norske kommuner frem mot 2030, sier Spinnangr.

Etter seks år med en rødgrønn regjering er Norge blitt en miljøsinke. Kommunevalget til høsten vil bli avgjørende for norges klimainnsats. Venstre frykter at regjeringens manglende tiltak mot klimagassutslipp nasjonalt truer det lokale klimaarbeidet som vi blant annet har sett i Trondheim.

Motarbeidet av regjeringen
– Trondheim skal redusere utslippene av klimagasser fra transport med minst 20 prosent innen 2018 i forhold til 2008-nivå. Dette arbeidet er nå i full gang, og pakken ser ut til å virke etter hensikten. Men nasjonalt har klimagassutslippene fra veitrafikken imidlertid økt med 3,5 prosent i 2010, og siden 1990 har utslippene fra veitrafikk har økt med drøyt 30 prosent. I stedet for å få drahjelp, blir vi motarbeidet av regjeringen, sier Spinnangr.

Venstre vil derfor øke den lokale klimainnsatsen i alle norske kommuner, og lanserer en rekke forslag frem mot høstens lokalvalg for å bøte på regjeringens manglende innsats og ambisjoner.

– Vi må kutte halvparten av klimagassutslippene i alle norske kommuner frem mot 2030. En kraftig utbygging av kollektivtrafikken er det viktigste virkemiddelet, men også energieffektivisering, god søppelhåndtering og kommunale klimatiltak er blant ingrediensene. I Trondheim vil vi fortsette innsatsen for å styrke Miljøpakken, avslutter Spinnangr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**