Risavika – vår viktige nasjonalhavn

Sola Venstre påpeker de manglende videreføringene innen veiutbygging, som i stor utstrekning hemmer Risavika som trafikkknutepunkt. Løsningen er baneforbindelse mellom Risavika Havn og godsterminalen på Ganddal samt en forsert trafikkutbygging som krever en felles innsats fra kommunenes politikere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sjøtransporten utgjør den desidert viktigste transportformen for gods for norsk næringsliv. For det eksportrettede næringslivet på Sør-Vestlandet er skipsfartens rolle i transportkjedene enda mer betydningsfull. Ja — det er nettopp tilgang til havet og til maritim infrastruktur samt oljeindustri som har vært grunnlag for ryggraden av vårt næringsliv i Rogaland. Slik har det vært i mange tiår, slik er det i dag — og slik vil det nok bli også i fremtiden.

I Nasjonal transportplan legges det til grunn en betydelig økning av det samlede transportarbeidet i norsk område i årene som kommer. Miljø- og klimautfordringene tilsier at sjøtransport bør bli en av vinnerne i denne utviklingen. Det samme gjelder hvis man vurderer transportformene ut fra et etisk ståsted. Sammenlignet med for eksempel vegtransport, er antallet dødsulykker som følge av sjøtransport forsvinnende lite. Risavikas sentrale plassering ved havet, og nært Europa og viktige globale transportkorridorer, er derfor et av våre viktigste konkurransefortrinn.

Det er derfor så viktig at den sjøtrafikk som må videre på landjorda blir forenklet mest mulig. Det må skapes effektive løsninger for videretransport. Slik situasjonen er nå, finnes det mange planer, mange kokker og en del søl. Det mangler en harmoni mellom planene og helhetstekningen finnes ikke. Det skaper kø, stillestående tungtransport og skader miljøet.
Dette var også bakgrunnen til møtet Sola Venstre arrangerte i Risavika 25. august, hvor de ulike utfordringene ble løftet opp for at man skulle kunne sette frem klare og konsise krav til hva man trengte for å både få sikker, men også effektiv trafikkavikling fra knutepunktet Risavika Havn.

Både Sola og Rogaland Venstre går til valg på saken om baneforbindelse mellom Risavika Havn og godsterminalen på Ganddal. Det er et miljøvennlig og effektivt system for videretransport. Det vil i tillegg lette de trafikkbelastningene trafikken fra Risavika opplever allerede den dag idag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**