Spesialpedagoger i skole og barnehage

Venstre vil flytte den spesialpedagogiske kompetansen fra kontorene og ut på den enkelte skole og barnehage. På den måten får spesialpedagogene arbeide med barn og unge — ikke bare papir. Det er å sette folk først, ikke systemer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre vil flytte den spesialpedagogiske kompetansen fra kontorene og ut på den enkelte skole og barnehage. På den måten får spesialpedagogene arbeide med barn og unge — ikke bare papir. Det er å sette folk først, ikke systemer.

For Venstre er det avgjørende å sikre tilstrekkelig antall spesialpedagoger som er tilstede på den enkelte skole og barnehage.

På Stortinget har Venstre foreslått en omfattende endring av PP-tjenesten, kombinert med en egen rekrutteringsplan for å sikre mange nok spesialpedagoger. Lokalt kjemper Sola Venstre for at Pedagogisk-Pyskologisk tjeneste (PPT) skal styrkes, samt for en kompetanseheving for pedagogoder i form av etter- og videreutdanning.

Tidlig innsats må vektlegges tungt, slik at hjelpepyramiden snus. I dag er det på ungdomstrinnet flest elever får spesialundervisning. Fremover må vi ha større fokus på tidlig innsats og forebygging, slik at barn og unge får den nødvendige hjelpen allerede i barnehagen og på barnetrinnet. Et slikt fokus vil også hjelpe den enkelte til økt mestring i grunnleggende ferdigheter.

Studenter, høgskole, universitet, studier

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**