Venstre vil sette folk først

Politikk handler om fremtiden. Til høsten kan du avgjøre hvordan fremtiden her hos oss skal være. Venstre vil skape et samfunn der vi setter folk først. Det er for menneskene, ikke systemene eller stemmene, at vi lager politikk. Derfor er skole, miljø, småbedrifter og velferd de viktigste sakene for oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre vil sikre varm velferd når du trenger det. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som virkelig trenger det. Noen av de som virkelig trenger det er barn i fattige familier. Vi må sikre disse barn en rik oppvekst. Det gjør vi gjennom å gi lavere barnehagepriser og høyere barnetrygd til de som har minst fra før av, tilby rimeligere fritidsaktiviteter for familier med lav inntekt og å styrke oppfølgingen av de som av ulike årsaker har falt utenfor samfunnet vårt.

For å kunne sikre denne velferden må vi også ha noen som skaper verdiene i samfunnet. Det gjør alle de som står opp om morgenen, går på jobb og skaper gode produkter og tjenester for seg og andre. Derfor løfter vi frem gründeren. Et kreativt og verdiskapende Norge er viktig for å skape flere nye arbeidsplasser, nye tjenester, nye produkter og attraktive kommuner der folk vil bo og arbeide.

Det er viktig for Venstre at hvert enkelt menneske skal ha muligheten til og lykkes. Det sikrer vi gjennom en god skole for kunnskap og like muligheter. En slik skole er avhengig av dyktige lærere. Derfor vil Venstre at alle lærere skal få tid og ressurser til systematisk etter- og videreutdanning. Dyktige og trygge lærere gir motiverte og trygge elever.

For å sette folk først, må vi også skape en miljøvennlig fremtid for våre barn og barnebarn. Derfor vil Venstre skape et klimavennlig samfunn der det lønner seg å velge miljøvennlig. Da må vi ha et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud, samtidig som vi er i front og satser på ny teknologi og fornybar energi for å møte fremtiden i dag.

Det viktigste for Venstre å sikre deg muligheten til å skape et godt liv for deg og andre rundt deg.

Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**