Vi trenger flere spesialpedagoger og helsesøstre i skolen

Mye tyder på at spesialundervisningen i skolen ikke fungerer etter hensikten. Vi kan ikke akseptere at det er tilfeldigheter som avgjør om elever får det de har krav på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Følgende leserbrev har stått på trykk i Raumnes:

Mye tyder på at spesialundervisningen i skolen ikke fungerer etter hensikten. Vi kan ikke akseptere at det er tilfeldigheter som avgjør om elever som krever ekstra oppfølging blir fanget opp og får den undervisning de har krav på. Venstre foreslår derfor en forpliktende opptrappingsplan for å øke antallet spesialpedagoger og helsesøstre skolen.

For Venstre er det avgjørende å sikre tilstrekkelig antall spesialpedagoger som hver eneste dag er nær elevene på den enkelte skole. Det bør inn som et bærende prinsipp i norsk skole.

Det er også viktig å bringe flere kvalifiserte yrkesgrupper i skolen, som helsearbeidere og andre fagarbeidere. En slik styrking av skolehelsetjenesten vil frigjøre mer av lærernes tid. Dermed kan lærerne bruke tiden sin på det de har utdanning og kompetanse i, nemlig undervisning og elevkontakt. Jo mer tid elevene får med lærerne, desto mer lærer de.

Sesselja Bigseth

Foto: Birger Areklett

Målet er tusen nye spesialpedagoger og helsesøstre inn i skolene de neste fire årene. Et slikt løft vil koste rundt en halv milliard kroner. Det mener vi er vel anvendte penger, for barna er vår framtid, og deres framtid starter i skolen. Det handler om å sette folk først.

Dette er ikke bare fagre ord. Venstre har tatt høyde for et slikt nasjonalt løft i vårt alternative statsbudsjett for 2011 og har satt av 125 millioner kroner til første steg i opptrappingsplanen. Venstre tar skolen på alvor, både i ord og handling.

Sesselja Bigseth
2. kandidat for Nes Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**