En tid for alt

Nå er det tid for valgkamp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det har vært mange tankevekkende stunder siden de tragiske hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli. Mange enkeltskjebner, minnemarkeringer og begravelser har gjort noe med oss. Noe som forhåpentligvis både vil styrke demokratiet, samholdet og den politiske debatten inn mot et lokalvalg.

Vår region er hardt rammet ved å miste gode mennesker som har gitt sterke inntrykk på sine omgivelser. I tillegg vil noen av våre medmennesker leve videre med psykiske og fysiske skader fra egne personlige opplevelser.

Jens Stoltenberg har ledet nasjonen på en fremragende måte i en krevende tid. Til tross for rystelsene har vår statsminister vært klar på at "vi gir aldri opp våre verdier". Han har på vegne av oss alle sagt at vårt svar på terroren er: "Mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. Men aldri naivitet". Enda større engasjement og høyere valgdeltakelse blir forhåpentligvis en positiv konsekvens av tragediene.

Partienes felles valgkampåpning 13. august markerte overgangen til en normalisering av den politiske debatten på en fin måte. De ulike partier skal peke fremover, uten at vi noen sinne vil glemme 22. juli.

Mye er bra i Vansjøregionen, ikke minst det samholdet folk har vist gjennom de siste ukene. Like fullt står kommunene overfor store utfordringer som må håndteres de kommende fire årene. På valgdagen er det opp til den enkelte borger i Vansjøregionen å vurdere hvilket parti som har de beste løsningene på disse utfordringene — både i egen kommune og i fylket som helhet.

Sindre Westerlund Mork

Foto: Helge Eek

Venstre i Vansjøregionen presenterer konkrete løsninger på våre utfordringer innen skole, omsorg, miljø, næringsutvikling og kultur. Flere av dem presenterer vi sammen fordi de er felles for vår region. Det er disse løsningene det handler om på valgdagen og de kommende fire årene. Det er nå demokrati og åpenhet skal vises i praksis. Det er tid for valgkamp.

Svein Anders Tjernsbekk
1. kandidat, Våler Venstre

Christian Holstad Lilleng
1. kandidat, Råde Venstre

Finn-Erik Blakstad
1. kandidat, Rygge Venstre

Sindre Westerlund Mork
1. kandidat, Moss Venstre
2. kandidat, Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**