Kulturhus i Tønsberg

Venstre setter fokus på kulturen i Tønsberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kulturaksjon i Tønsberg

Foto: TB

Kulturen i Tønsberg trenger en storstue hvor all kunst og kulturutøvelser kan blomstre, derfor går Venstre inn for at Tønsberg må ha et skikkelig kulturhus

Et rikt og mangfoldig kulturliv er med på å styrke samfunnet, derfor må vi som politikere legge til rette for et rikt og mangfoldig kulturliv.

Ordførerkandiat Hilmar Flatabø og lokallagsleder Suzy Haugan vil i neste bystyreperiode ta opp igjen kampen for å realisere et skikkelig kulturhus i Tønsberg.

Unge felespelarar, fele

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

-"Et rikt kulturliv er det som er med på å skape identiteten til en by. En by med en sterk identitet vil både lokke til seg nye innbyggere og nye spennende bedrifter. En må slutte å se på penger til kultur som rene utgifter, men som en investeringen i den byen som vi sammen skal skape. I en tid med store forandringer kan kulturen bidra med en økt forståelse for både livet og samfunnet For dersom fremtiden skal skapes, og ikke bare skje – må vi delta i utformingen"- sier Flatabø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**