Nord-Trøndelag Venstre vil satse på toget

Venstre vil bruke overskuddet fra NTE til en storstilt jernbaneinvestering. Målet er hurtigtog som halverer reisetida til Trondheim. —Nord-Trøndelag har finansielle muskler til å gjøre noe selv. Og det må vi hvis det skal skje noe på jernbanen her, sier Venstres andrekandidat til fylkestinget Marita R. Røthe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Marita Røthe2

Foto: Øystein Mørkved

Venstre vil gi toget en ny rennesanse gjennom en offensiv satsing på utbygging av en moderne jernbane mellom Trondheim og Steinkjer. Utbygging av jernbanen må skje i form av dobbeltspor tilrettelagt for høye hastigheter.

-Dagens jernbanenett er utdatert og preget av et stort etterslep. Venstre mener at tiden er inne for at Nord-Trøndelag fylkeskommune må vise et sterkere initiativ for å legge til rette for et hurtigtog fra Steinkjer til Trondheim. Finansieringen av et slikt tog kan gjøres gjennom å øke utbyttet fra kraftselskapet fylkeskommunen eier, sier Røthe.

Jernbanenettet er kjernen i fremtidens transportsystem. Venstre vil sikre befolknings- og næringsvekst i Nord-Trøndelag. Da må de miljøvennlige transportløsningene som tog, være minst like attraktiv som de forurensende variantene, avslutter Marita R. Røthe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**