Venstre tar avstand fra kollektiv avstraffelse

I etterkant av Utøya angrepene har enkelte tatt til orde for økt overvåking, og har pekt på at dette ikke ville skjedd om DLD hadde vært innført allerede. I samme åndedrag har også enkelte befolkningsgrupper blitt pekt ut som «mindreverdige». May Britt Vihovde tar i et tilsvar avstand fra denne type tankegang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ikke straff grupper.

Dagfinn Torstveit, bystyrekandidat for Høyre i Haugesund, mener at innføring av Datalagringsdirektivet er fasiten for redusert kriminalitet og mindre fare for terroranslag. Venstre kan ikke være med på å innføre et kontrollregime som til overvåker alle, bare for å være på den sikre siden. For Venstre er ytringsfrihet, kildevern og personvern ukrenkelige rettigheter.

For Venstre er det viktig at grupper ikke straffes eller holdes ansvarlig for individers forbrytelser. Ikke-vestlige innvandrere generelt er mer eksponert for visse faktorer som er knyttet til kriminalitet. De bor i større grad i Oslo, har lavere utdanning, høyere arbeidsledighet, og vanskeligere økonomisk situasjon.

Torstveit viser til rapporten «Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrige befolkning». Det han ikke trekker fram er at det i rapporten blir antydet at resultatene antyder at en stor del av forskjellene i kriminalitetsrater kan forklares ut fra allmenne faktorer som utdanningsnivå, arbeidsledighet, fattigdom m.v.

Torstveit skriver at enhver bonde vet hvor viktig det er å unngå innavl om han ønsker god avling, og i samme åndedrag trekker han fram at søskenbarnekteskap er utbredt spesielt i pakistanske innvandrermiljø. Men andre ord; våre landsmenn som har pakistansk bakgrunn har dårligere egenskaper enn oss andre.

Dette er et syn jeg tar sterkt avstand fra. Venstre aksepterer ikke stigmatisering av det enkelte menneske ut ifra religion, etnisk bakgrunn, eller legning. Vi aksepterer ikke «gruppetenkning».

May Britt Vihovde
Gruppeleder Haugesund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**