Blir idretten overkjørt ?

Terje Rønning, Venstres ordførerkandidat i Lillehammer stiller spørsmål om dette i et leserinnlegg i gd. Hans erfaring er at den lokale idrettens interesserer ikke blir godt nok ivaretatt når det gjelder utbygging av anlegg i kommunen. Les hele innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Blir idretten overkjørt ?
En viktig sak som kommer opp i høst er YOG 2016 og forslaget til reguleringsplan for Stampesletta. Det er viktig at idretten tar stilling til disse planene og stiller seg spørsmålet hvordan lokalidretten får maksimalt ut av et så stort arrangement. Vil Idrettens hus hvis det blir liggende opp mot Mesna vgs gagne den lokale idretten? Kan nye garderober i en ny ishall også betjene fotballen? Jeg er redd for at brukerne av Stampa nok en gang kan komme dårlig ut. Det gjorde de i 94, og med dagens fokus kun på arrangementet i 2016, frykter jeg at det skjer på nytt.
Jeg har gjennom et langt liv som tillitsvalg innen idretten reist rundt i landet og sett mange anlegg. Det som de siste årene kjennetegner utbyggingen er sambruk, anlegg bygges sammen med skoler og andre samfunnsnyttige virksomheter. Vi trenger ikke å reise langt for å se det, Elverum og Gausdal er gode eksempler. I Lillehammer virker det som dette ikke er i tanken til den sittende politiske ledelse.
Venstre mener at Lillehammer må ha en stadion for fotball, som holder mål for minimum første divisjon. Venstre mener også at det i forbindelse med YOG 2016 og bygging av Idrettens hus bør utredes om det er mulig å bygge en fotballhall, en slik hall vil fint kunne huse Idrettens hus, kostnadsmessig vil det også være en fordel, da det blir flere til å dekke kostnaden.
Venstre mener å investere i anlegg og legge til rette for at flest mulig kan delta i forskjellige aktiviteter er gode investering for fellesskapet. Å stemme Venstre er en garanti for at disse spørsmålene kommer på dagsorden.
Terje Rønning
Ordførerkandidat Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**