God stemning på dagens valgkampåpning

Venstres ordførerkandidat Lars Peder Nordbakken lanserte våre 10 gode grunner til å stemme Venstre i Gjerdrum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


1. SKOLE OG OPPVEKST: Gode oppvekstvilkår for barn og ungdom er jobb # 1 — og innholdet i skolen kommer aller først. Ny Gjerdrum barneskole i 2016/2017.

2. KULTUR OG IDRETT: Vi vil legge forholdene best mulig til rette for det flotte idretts— og kulturlivet i Gjerdrum, og samle mer sportslig aktivitet i Kniplia.

3. LANDSBYEN ASK: Vi vil realisere visjonen fra plansmia: Et levende og trivelig sentrum med urbane kvaliteter, bygdetun og landsbypreg.

4. NÆRINGSLIV: Et variert næringsliv, flere lokale arbeidsplasser, nye næringsarealer – med en servicekommune i ryggen.

5. MILJØ: En fremtidsrettet miljøkommune med en bærekraftig energi— og arealbruk.

6. SAMFERDSEL: Bedre kollektivtilbud og fremkommelighet, og en tryggere skolevei.

7. SOSIALT ANSVAR: Styrking av barnevernet og mer omtanke for dem som trenger det mest.

8. PLEIE OG OMSORG: Verdig og trygg alderdom, flere lokale sykehjemsplasser og best mulige rammebetingelser for Gjerdrum Frivilligsentral.

9. LOKALDEMOKRATI: Et åpent, inkluderende og engasjerende lokaldemokrati for alle. Vi vil ha en kommune som inviterer innbyggerne til å si sin mening i viktige saker.

10. KOMMUNEØKONOMI: Klare prioriteringer og en tydelig styrking av kommunens driftsøkonomi — uten eiendomsskatt!

Toppkandidatene i Gjerdrum Venstre på stand

Foto: Anne Grethe Severinsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**