Bevar parkene på Grünerløkka!

Grøntarealene er under stadig press, særlig fordi det er et stort behov for arealer til diverse utbyggingsformål i bydelen. Venstre mener at vi må finne andre løsninger enn å ta av de grønne lungene til utbyggingsformål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Birkelunden

Foto: Olav Andreas Røssaak

Grünerløkka bydel har en rekke store og små parker som blir flittig brukt av byens innbyggere. Mange av bydelens innbyggere har ikke egne hager eller terrasser, og det er derfor ekstra viktig at vi bevarer parkområdene. Bydelene har ansvaret for vedlikehold av de lokale parkene og grøntarealer. Dette innebærer blant annet fjerning av søppel, gressklipping, vedlikehold av lekeplasser og vanningsanlegg. Årets valg innebærer at det i tillegg til valg av representanter til bystyret i Oslo, skal velges representanter til bydelsutvalget på Grünerløkka.

Venstre på Grünerløkka vil:
prioritere rydding av bydelens parker og sikre tilfredsstillende sanitærforhold
verne grøntområder og friområder
sikre at midlertidige bygg på grøntarealer ikke blir permanente
ta vare på store trær ved utbygginger
tillate øl og vin i parkene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**