Kari Bolstad

2. kandidat til kommunestyrevalet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Fødselsår: 1972
stilling/yrke: møbelsnekkar
hobby/interesser: Friluftsliv, Hjelpekorpset, treskjering, 4H

Kari Bolstad er Balestrand Venstre sin andrekandidat til kommunevalet i 2011. Ho er 39 år, sambuar og har to barn. Kari er utdanna treskjerar og er tilsett på Fleksibo Innredning i Sværefjorden der ho er med og produserer kjøken, bad, spesialinnreiing osv.
Kari er oppteken av god kvalitet i skulen, ynskjer at lærarane fyrst og fremst skal undervise og gjera elevane nysgjerrige og glad i skulen.
Eit allsidig næringsliv er viktig for kommunen for å gjere det attraktivt å busetje seg her, ein må vere pådrivar for å leggje til rette for nye arbeidsplassar såvel som ta godt vare på dei som allereie er etablerte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**