Skedsmo-skolen trenger flere og bedre lærere

— Verdens beste skole trenger verdens beste lærere, sier Skedsmo Venstres ordførerkandidat Boye Bjerkholt. Venstre går til valg på å prioritere flere og bedre lærere i stedet for utvidelse av skoledagen eller andre reformer i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Av Boye Bjerkholt, Skedsmo Venstres ordførerkandidat

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Årets valg er viktig, ikke minst for alle som er opptatt av skolen. Venstre har en klar og tydelig prioritering i skolepolitikken: flere og bedre lærere. Derfor vil Venstre satse på kompetanseheving og etter-og videreutdanning for lærerne i stedet for utvidelse av skoledagen eller andre reformer i skolen.

I en verden som beveger seg stadig raskere, er det alltid behov for oppdatert kunnskap og faglig påfyll. Venstre vil at alle lærerne i Skedsmo-skolen med jevne mellomrom skal få mulighet til å ta etter-og videreutdanning for å bli bedre, slik at de kan bruke sin økte kunnskap til å gi sine elever bedre forutsetninger for å lykkes senere i livet.

Venstre har ambisjoner for hver enkelt elev. Skal fine ord om tilpasset opplæring gis reelt innhold, må det være nok lærere i skolen til at hver elev får den oppfølgingen som trengs. Vi trenger mange nok og gode nok lærere. Bare da vil vi kunne gi alle elever den skolen de fortjener; en skole som tar vare på barns iboende tørst etter kunnskap, og som gir alle den beste utdanningen de kan få basert på egne forutsetninger.

I Venstre er vi opptatt av kvalitet i skolen. Og vi vet at kvalitet koster. Derfor lover vi deg at vi vil prioritere økt lærertetthet og systematisk videreutdanning for lærerne foran alle andre reformer i skolen. Ved å gi din stemme til Venstre, stemmer du på en klar satsing på en skole for kunnskap og like muligheter.

Se også:
Gode skolebygg i hele kommunen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**