Venstre støtter rovdyrforliket

Førstekandidat til fylkestinget Elisabeth Paulsen tar i et innlegg i Arbeidets Rett et oppgjør med Senterpartiets utydelighet med hensyn til rovdyrforliket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Elisabeth

Foto: n.a.

Arne Braut skriver i sin kronikk den 15. august at Senterpartiet prioriterer folk og husdyr fremfor ulv og bjørn. Det er ikke lenge siden det ble inngått et forlik mellom partiene i Stortinget med den hensikt at det skal være mulig å ha rovdyr i Norge sammen med folk og med husdyr. Hovedinnholdet i forliket — der flere partier strakk seg langt for å komme fram til en enighet — var at det skal være mulig for Norge å ta vare på rovdyrene våre samtidig som det skal være en selvfølge at vi ikke skal tillate at rovdyrbestanden skal gå på bekostning av dyrehold.

Arne Braut drar nå hele forliket i tvil; han mener at miljøvernminister Erik Solheim har til hensikt å gå på tvers av forliket; samtidig som Braut hevder at Senterpartiet ikke vil nøye seg med den enigheten som kom fram, men vil fortsette å kjempe for sterkere beskatning av flere rovdyrarter enn det forliket sier. I Venstre mener vi at vi med dette forliket har fått et godt grunnlag for fortsatt å kunne ivareta de ville dyr vi fortsatt har — og vil ha — i vår fauna, samtidig som vi har satt grenser slik at det fortsatt er mulig på trygg basis å fortsatt drive med beitedyr. Venstre er enig i at det er viktig å komme til enighet om et raskt og effektivt uttak av skadedyr, men det er langt derfra til at vi ønsker å minimere rovdyrbestanden mer enn det man nå har blitt enige om. Vi mener vi har en plikt til å ta vare på også de ville dyrene vi har i våre skoger.

ELISABETH PAULSEN,
1.KANDIDAT FOR VENSTRE TIL
FYLKESTINGET I SØR-TRØNDELAG

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**