Vi skal lytte og handle

I Adressa torsdag 18.8. presenteres Pensjonistpartiet (Pp) med sitatet: «Vi skal hyle og skrike»

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Innholdet i artikkelen er en så grov karikatur av det Grimstad vi kjenner at en kan være fristet til å forbigå den i stillhet, når jeg allikevel velger å kommentere den er det tre grunner til dette.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

For det første vil jeg tilbakevise de grove påstandene Odd Jørgensen i Pp fremstiller om eldreomsorgen i Grimstad. Å fremstille det som at de eldre sitter i bur 24 timer i døgnet, at eldreomsorgen i kommunen er inhuman og at de eldre blir behandlet verre enn dyr er uhyrlig og ikke sant. Det tror jeg også Odd Jørgensen vet.

For det andre fremstilles offentlige ansatte generelt, og ansatte i Grimstad kommune spesielt, som personer som ikke ønsker, eller evner å ta riktige beslutninger og ha omsorg i forhold til de menneskene de møter i sitt arbeid. Jeg har selv arbeidet i Grimstad kommune i fem år, har hatt barn i grunnskolen i til sammen 15 år og kjenner kommunen som en organisasjon preget av dyktige medarbeidere med sterk faglig og menneskelig integritet, som gjør en god jobb ofte langt utover det en kan forvente. Dette gjelder på tvers av fagområder og uavhengig av hvor i organisasjonen man er ansatt.

For det tredje vil jeg bestride at politikernes fremste oppgave er å hyle og skrike. Det er heller ikke vår oppgave å snakke usant om forholdene for eldre, eller om de ansattes innsats for å skape gode tjenester for innbyggerne, enten det nå er eldre, eller ungdom. Vi skal heller fokusere på å lytte og å handle.

Til slutt: Vi skal ikke ha et barnevernsutvalg. Alle barn har rett til en trygg oppvekst med omsorgspersoner rundt seg som tar vare på dem. Dette er ikke gjennstand for politisk skjønn og utvalgsvurdering. Det er en grunnleggende rettighet som alle barn har.

Venstres tredjekandidat, Arnt Gunnar Tønnessen

Foto: Eirik Antonsen

Arnt Gunnar Tønnessen
3.kandidat Grimstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**