Veier må bygges for å vare

Førstekandidat Elisabeth Paulsen vil bygge veier som tåler mer enn én norsk vinter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Elisabeth

Foto: n.a.

En god veistandard er viktig både med hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet i byområder og distriktene. Derfor er det bekymringsverdig at flere av dagens nye veier ikke ser ut til å tåle en vanlig norsk vinter. De massive ødeleggelsene av veier og broer etter de siste dagers flomherjinger har også tydelig signalisert at veiene i fylket vårt ikke er laget for å vare. Flere steder har vi de siste årene sett hvordan nye veier ødelegges av telehiv. Det er sterkt betenkelig at veistrekninger som har kostet milliarder å bygge, må stenges forreparasjon etter et par år. Og når trafikanter og skattebetalere ser hvordan fellesskapets penger blir brukt på det som burde vært unødige reparasjoner av helt nye veier, er det ikke rart at de reagerer.

Dagens regjering hevder de overoppfyller Nasjonal Transportplan, men det er ikke nok å skryte av høyt pengebruk. Det må føre til noe av verdi. Veibygging burde vært en investering for fremtiden, men i stedet skapes det i dag bare utgifter for morgendagen.

Nye veier må bygges for å vare. Det er både samfunnsøkonomisk fornuftig og et viktig tiltak for trafikksikkerheten.

Elisabeth Paulsen
Førstekandidat for Venstre til fylkestinget i Sør-Trøndelag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**