Sykkel i sentrum!

Brønnøy Venstre går inn for at det legges bedre til rette for syklister og fotgjengere. Dette er enkle og rimelige tiltak som kan gjøre samferdselen i kommunen bedre, både for de som tar sykkelen, de som får bedre plass på veien og de som bor rundt veiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Også trykt i Brønnøysund Avis 16.8.2011.

Et av de største problemene ved å plassere det nye registerbygget i sentrum har vært mangel på parkeringsplasser, og det er allerede press på parkeringsplassene i sentrum og trengsel på innfarten over Salhus til visse tider. Den enkleste og raskeste måten å avhjelpe problemet på er å flytte transport over fra bil til buss, sykkel og føtter. Det ligger godt til rette for bruk av sykkel i Brønnøy. Mange forflytter seg korte avstander, og vi har ikke sterkt trafikerte gater der det er spesielt risikabelt eller ubehagelig å bruke sykkel. Man kan trenge regnklær iblant, men så kommer man seg jo også ut og får litt trim.

Det vil alltid være mange som trenger bilen av ulike grunner, det er også enkelte som sykler hele året uansett. Men ved å legge til rette og gjøre det attraktivt å bruke sykkelen, kan vi helst sikker få flere på banen. Brønnøy Venstre vil foreslå flere tiltak for å lokke folk ut på sykkelen. For det første bør vi ha gode parkeringsplasser for sykler på ulike sentrale steder. Det må være satt ut sykkelstativer med nok plass, og fortrinnsvis med tak/skjul. En gjennomvåt sykkel er lite motiverende, særlig hvis man har med sykkelvogn eller annet som ikke tåler helgelandsvær så godt. For det andre må vi sørge for at det finnes gode og sammenhengende sykkelveier. Et kort, dårlig tilrettelagt parti kan være nok til å gjøre sykkelturen ubehagelig, og kanskje uaktuell for barn, vi har flere slike “flaskehalser” i kommunen. Det er også viktig at man har fokus på god brøyting slik at
man kan sykle på vinteren uten å forsere høye skavler og tykk løssnø. Hvis vi kombinerer slike tiltak med litt vennlig kiving mellom ulike bedrifter og aktører om f.eks. hvem som sykler mest til jobben og hvem som har de beste tilbudene til syklende personalen, kan vi helt sikkert få en god økning i antall syklende.

Dette er snakk om enkle og billige tiltak som kan gjøre samferdselen i kommunen bedre, både for de som tar sykkelen, de som får bedre plass på veien og de som bor rundt veiene. Vi ser også en trend både her og andre steder til at stadig flere vurderer sykkelen som et godt alternativ, så grobunnen for slike tiltak bør være god. I kombinasjon med en alternativ innfart over Trælvikodden og en pendlebussrute fra Mosheim og sørover, vil vi kunne forbedre trafikksituasjonen i kommunen vesentlig, uten at det blir uoverkommelige prosjekter. På sikt vil vi til og med kunne spare inn investeringene – via helsebudsjettet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**