Den rødgrønne tyven

Kronikk på NAs valgside Origo “Valg 2011 Namsos”; –
Namsos Ap roser seg selv som skolerestaurator, og mener at tiden nå er inne for å se på innholdet i skolen. De fleste har bidratt, selvsagt står Otterøyskolen for tur, og alle er vel opptatte skolens innhold. Men det er ikke der utfordringene er størst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


For oss i Venstre er det én ting som er viktigere enn alt annet i skolepolitikken: Å gi lærerne tid og rom til å være lærere. For Namsos Venstre vil det være den overordnede politiske prioriteringen i tiden som kommer.

Etter seks år med rødgrønt flertall i nasjonalforamlingen er den største utfordringen den økende byråkratiseringen av skolene våre. De rødgrønne kunnskapsministerne har siden 2005 pålagt skolene ikke mindre enn 148 nye rundskriv, forskrifter og lovendringer. 9 av 10 lærere mener det er blitt mer byråkrafti i skolen de siste årene. Det økende byråkratiet rammer elevene fordi det går ut over undervisningen. Realiteten er at de rødgrønne er skolens største tidstyv.

Ideelt sett burde ett kortfattet dokument være tilstrekkelig "instruks" fra nasjonale myndigheter hvert år. I Namsos bør det settes konkrete mål for å se på hvordan man kan redusere skolebyråkratiet. Skolen blir ikke bedre av økende statlig overstyring.

Å gi læreren tilstrekkelig tid og rom er helt avgjørende for at hver enkelt elev får en tilpasset og god opplæring. Venstre ønsker derfor å sikre at læreren skal være lærer, og ikke alt mulig annet. I økende grad gjør også lærerne stadig flere vaktmesteroppgaver. Slik kan vi ikke ha det.

Den kommende lærermangelen er den andre store utfordringen i den norske skolen. SSB hevder at vi kan mangle så mange som 18,000 lærere i 2020. Ettersom alle lærere bør få tilbud om etterutdanning er det svært viktig at vi klarer å rekruttere flere lærere. Spesielt viktig er det å ha målrettede seniortiltak for de som ønsker å stå lengre i lærergjerningen.

En undersøkelse fra Utdanningsforbundet viser at halvparten av lærerne over 55 år planlegger å benytte seg av førtidspensjon. I Namsos må vi gjøre alt vi kan for å beholde seniorene fordi de representerer verdifull erfaring og kompetanse. Seniortiltakene må innebære muligheter for redusert arbeidstid uten at en blir straffet økonomisk.

Men altså, det viktigste er å gi mer rom og tid for læreren — til det beste for elevene. En god skole handler om møtet mellom lærer og elev i klasserommet, og om å formidle kunnskap og skape entusiasme for det å lære. Det å klare å møte hver enkelt elev i klasserommet, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger, er selve grunntanken bak den brede folkeskolen som Venstre skapte, og som Venstre alltid vil forsvare.

Namsos Venstre er derfor tydelig på at læreren skal være lærer, og ikke alt mulig annet.

Geir Olav Knappe
2. kandidat
Namsos Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**