Folk først!

Valgdagen er rett rundt svingen. Dagens innlegg i HT ved Jan Fjellstad belyser våre viktigste standpunkt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Gjennom valgkampen har Venstre fokusert mye på den økonomiske situasjonen Harstad kommune er
i, kanskje for mye er noen av tilbakemeldingene vi har fått. Du skjønner Jan: velgerne vil ha valgflesk
og lovnader, ikke økonomiprat.

Det kan bli vanskelig å sitte med makta i Harstad etter at valget er over. Vi har en kommune med
en lånegjeld tilsvarende driftsbudsjettet, kommunen er belånt til langt over pipa. Derfor kan det bli
særdeles vanskelig å utvikle kommunen videre, men vi kan likevel ikke la dette hindre oss i å tenke
positivt. Vi kan love at vi er villige til å ta ansvar, og jobbe til beste for hele Harstads befolkning.
Venstre vil sette "Folk Først " uansett.

En liberal velferdspolitikk er en politikk som setter folk først, og som gir alle trygghet når det trengs.
Venstre vil derfor fortsatt forsvare grunnmuren i velferdsstaten — like rettigheter for alle. Viktige
velferdsoppgaver som styrket rusomsorg, eldreomsorg og psykiske helsetilbud, vil ha høy prioritet.
Vi vil også tenke på fremtiden, der våre nåværende barn og unge vil sitte i førersetet. Skal vi få det
til, må vi legge godt til rette for gode oppvekstvilkår for dagens barn og unge. Det være seg en god
skole, hvor vi tenker like mye på skolens innhold som på skolebygninger. Barnehageplass til alle som
fyller ett år i løpet av kalenderåret er viktig. Jo da, løftene er der, men noe tid vil være nødvendig.
Næringsutvikling må til for å sikre en fremtidig god kommune å bo i. I store deler av Harstad ser vi i
dag et bygningsmessig forfall, vedlikeholdet av veinettet er mangelfullt. Dette må vi gjøre noe med. Ved nei til veipakken vil det fortsatt komme midler — ca 200 millioner, slik at vi kan komme i gang
med nødvendige rundkjøringer og gang/sykkelvei.

Vi skal iverksette nødvendige tiltak og sørge for at Harstad blir en fin og god kommune å bo i. Vi kan love at vi vil gjøre vårt beste for å finne gode samarbeidsløsninger i kommende periode, hvor vi kjemper for Venstres liberale verdier. For Harstad Venstre er det særdeles viktig å sette folk først og gi en varm velferd for de som trenger det mest; og det skal vi i Harstad Venstre kjempe hardt for å få til!

GODT VALG

Jan Fjellstad
Ordførerkandidat for Harstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**