Grip muligheten!

Holmestrand kommune har et unikt utgangspunkt for å kunne gi gode oppvekstvilkår til sine innbyggere.Kommunen kan vise til noe av det beste innen mulighetene for fysisk fostring og friluftsliv. I Holmestrand finnes slalåmbakke, hoppbakke, turløyper, tennisbane, golfbane, svømmehall, idrettshall, badestrender og parker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Fra Holmestrand

Fra Holmestrand

Havna og sjøen, med nærhet til et unikt øyrike, gir også Holmestrand store muligheter for båtliv, fiske og andre gode opplevelser sommer, høst og vår. Holmestrand er en perle, som gir alle en mulighet for å være aktiv.

Med effektiv kommunal saksgang må det legges til rette for etablering av små og mellomstore bedrifter i kommunen.

Et variert næringsliv er viktig for å skape et levende bysentrum i Holmestrand

Holmestrand har det meste av hva en kan forvente å finne av tilbud og muligheter. Derfor mener Venstre at det også ligger store muligheter i å bygge opp varemerket Holmestrand hos folk. En god tilrettelegging med buss og ny jernbane, hvor Venstre går inn for å støtte en integrert heisløsning, bør gi kommunen mulighet for å tiltrekke seg nye innbyggere.

En oppgradert havneside vil sammen med en tettere sammenføyd by på fjell og ved sjøen, være med på å gi byen vår et solid løft og en positiv byutvikling

Kort reisevei med enten ny ekspressbuss eller ny rask bane mot Drammen og Oslo og også sørover i

Thove Bringaker

fylket, vil være fortrinn i kampen om fylkets nye innbyggere. Et sterkere Holmestrand betyr også at man kan få på plass et enda bedre tilbud til sine innbyggere. Kommunen blir mer robust ved å tiltrekke seg flere innbyggere.

Thove Bringaker
1 kandidat Holmestrand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**