Hvem får og hvem får ikke?

Venstre vil prioritere oppvekst. Dette har vært en klar politikk gjennom hele siste periode, og Venstre går til valg på det samme. En verdig eldreomsorg er også viktig. Men ungdom i Tvedestrand må få en så god skolegang og en så god oppvekst at de ønsker å komme tilbake som voksne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Skole

Foto: stock.xchng

Det er velkjent at omsorgsektoren har store utfordringer i å bruke pengene klokt og fornuftig, når midlene blir knappere.
Tvedestrand trenger ressurssterke innbyggere som kan drive samfunnet, kommunen trenger flere innbyggere, og ikke minst trengs noen som kan ta seg av eldreomsorgen på en god måte også i framtida. Innbyggere som selv har et godt liv, er grunnlaget for et godt, sosialt samfunn. Grunnlaget for det legges nå, hvis barn og unge får en god oppvekst.
Det kan imidlertid være vanskelig å prioritere når midlene er knappe. De siste fire årene har vært preget av nødvendige nedskjæringer og innsparinger over hele linja. Venstre ville fra første stund skjerme barn og unge. Etterhvert ble det også fra de andre partiene mer aksept for at oppvekst var viktig å satse på, og at det betyr at det ikke må kuttes for mye her. Men kuttes måtte det på alle områder. Tidlig i perioden ble det enighet om at den budsjettfordelingen som da ble bestemt, skulle følges senere, av hensyn til forutsigbarhet.
Når det på formannskapsmøte 14. juni kommer et benkeforslag om å innarbeide 3 millioner ekstra til omsorgsektoren, stusser en litt. Hvor kommer disse millionene fra? Hvis de finnes, hadde ikke da det mest redelige være å la dem følge den vanlige fordelingen det var blitt enighet om å bruke? Venstre er redd for at de ikke finnes, og siden ingen andre avdelinger har så store budsjetter at de kan avse brøkdeler av 3 millioner, betyr 3 millioner mer til omsorg at det blir 3 millioner mindre til skole og oppvekst. Det kunne Venstrte ikke være med på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**