Ny giv for næringsatsing i Søndre Land

Venstre vil ha lokal tiltakspakke for kultur og næring. -Vi må være opptatt av slippe fram de som er engasjert og villig til å satse på utvikling av nye kreative arbeidsplasser i kommunen, sier Søndre Land Venstres leder Hans I. Gamst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Omstillingsprosjektet “Opptur Søndre Land” har som mål å tilrettelegge for 100 nye, lønnsomme, arbeidplasser fram til 2015 i kommunen. Land regionen er heldig som har mange kulturpersonligheter og et sterk kulturengasjement på mange områder.

Kunstparken

Foto: Jan Einar Henriksen

-Dette må vi utnytte til å skape nye arbeidsplasser basert på lokal kunnskap, kreativitet, og nye teknologi, sier Hans I. Gamst.

Harer

Foto: Morten Juvet

Søndre Land Venstre foreslår følgende tiltak for å videreutvikle kunst/kulturnæringenene i kommunen:

*) Etablere en felles arena mellom lokalpolitikere, næringslivet og utdanningsinstitusjoner innen kulturnæringen.

*) Formidle tilgang på kompetanse innen næringsutvikling for nyetablerte kulturbedrifter i kommunen.

*) Tilrettelegge for bedriftsetablering med utgangspunkt i et verdikjedeperspektiv for kommunen.

*) Opprette en egen kategori for kulturgründere i et eventuelt lokalt gründerfond.

*) Utnytte nasjonale nettverk for etablering av samarbeid mellom sponsorbedrifter og den lokale kulturnæringen.

*) Lokalt gjøre det ærefullt å skape egen arbeidsplass og arbeidplasser for andre med stipend, og priser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**