Rett til barnehageplass på ettårsdagen

— Får du barn ­etter 1. september, ­sikres du ikke ­barnehageplass. Systemet stresser folk som planlegger barn, sier Venstres andrekandidat Ina Roll Spinnangr til Byavisa i dag. Venstre vil sikre alle ettåringer barnehageplass, uansett når på året de er født.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Huken naturbarnehage

Foto: Sandal

– Vi ønsker et samfunn der systemet tilpasser seg folket, og ikke omvendt. Derfor må regelen endres, sier Ina Roll Spinnangr. Å endre reglene for barnehageopptak slik at barn også født etter 1. september sikres plass, er en av sakene hun ønsker å arbeide for i bystyret dersom hun kommer inn der.

“Time” fødselen
Barns oppvekstvilkår og småbarnfamiliers hverdag er noe som opptar Spinnangr. Hun har selv fortalt sin historie i Adresseavisen om det å leve sammen med en psykisk syk mor – og hvordan hjelpeapparatet sviktet henne og søsknene. Nå er hun selv i den fasen av livet hvor hun tenker på å stifte familie og få barn. I tillegg har hun mange venner i samme situasjon.

— Det å være sikret barnehageplass, er viktig for oss som i dag planlegger å få barn. At vi skal være nødt til å time fødselen til før 1. september, skaper et unødig stress. Ikke alle har anledning til å være hjemme og motta kontantstøtte, sier Spinnangr. Hun mener regelen fører til at småbarnsforeldre føler seg diskriminert.
— Det er ikke alltid mulig å time en fødsel, peker Spinnangr på.

Barnehage

Foto: Gjesdal Venstre

Løpende opptak
Venstre har tidligere foreslått en mer fleksibel løsning da saken ble behandlet i Stortinget.
— Vår løsning innebar at barn skal ha rett til barnehageplass fra fylte et år, uansett hvilken tid på året barnet blir født. Det vil kunne løses ved å innføre løpende opptak, eller ved å ha to opptak i året, Spinnangr og legger til at barnehagesøknaden da må ­sendes inn fire måneder før plassen taes i bruk.

Planlegge flere plasser
Hun mener det må være fullt mulig å legge til rette for lokale bestemmelser når det gjelder saken.
— Venstre mener vi i budsjettet må planlegge for litt flere plasser på årsbasis enn det er behov for akkurat i august.

Les hele saken på Byavisas hjemmesider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**