Ta styring over byutviklinga

Venstres Trond Åm etterlyser økt politisk kontroll over byutviklinga i et innlegg i Adressa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Magnus

Foto: Kristin G Langaker

Både Arbeiderpartiet og Høyre mener at «studentboliger bør være et bærende element i en ny bydel i aksen Sluppen Tempe-Lerkendal», kunne Adresseavisen melde i forbindelse med at SiT ønsker å bygge 600 nye studentboliger på Lerkendal. Det er flott at byens to største partier endelig forstår behovet for å bygge flere studentboliger, men det må ikke være slik at pendelen svinger fra hodeløs boligpolitikk for studenter til hodeløs byutvikling. Vi som bor i området merker hvor stort presset er allerede mot småbarnsfamilier og andre som ønsker å bli boende i bydelen. Ensidig satsning på studentboliger uten tanke for områdets helhet kan fort føre til at bydelens øvrige beboere skvises ut. Skal vi unngå et det som har skjedd på Møllenberg, må hele området derfor utvikles i tråd med helhetlige planer, og ikke som respons på kortsiktige behov. Politikerne må ta byplanlegginga tilbake der hvor den hører hjemme: Hos kommunen og ikke hos utbyggerne!

Bygårdene i Elgeseter gate er urbane minnesmerker om en sans for helhetlig byutvikling i Trondheim som tok brått slutt i 1925. De skrikende tomrommene, parkeringsplassene og de lemfeldig plasserte supermarkedene er himmelropende vitnesbyrd om 50- og 60-tallets tro på funksjonsdeling og trafikkløsninger som forutsetter stadig økende bilbruk, og som førte til at lille Trondheim este ut i alle retninger, spredt og planløst. I dag er alle enige i at det vi ønsker oss er en vakker og urban by med levende byrom som har appell til alle befolkningslag, med et godt utbygget kollektivsystem og lite bilbruk. Men selv med dagens «fortettingspolitikk» bygges det spredt og uten helhet, med små fliker av grønt hist og pist som ikke tjener til noe. Dersom vi virkelig ønsker å ta byutviklinga tilbake, er områdene i umiddelbar nærhet til sentrum helt avgjørende.

Trond Åm

Foto: Trondheim Venstre

Vi må legge til rette for at alle samfunnsgrupper finner det ønskverdig å bo i byen. Småbarnsfamilier, arbeidsfolk og eldre må også oppleve at sentrumsnær byutvikling legger til rette for deres behov. Da er det viktig at bygging av studentboliger skjer parallelt med konkrete planer for å få lagt Elgeseter
gate i tunnel, og det er viktig at vi bygger på måter som tiltrekker variert befolkning: Vakre bygårder med lukkede bakhager, slik vi finner det i København og i Oslo, som gjør det naturlig også for foreldre med barn i skolealder å bo i sentrum. Slike finnes knapt i Trondheim. Småbarnsforeldre som bor i nabolaget mitt forteller at de fleste flytter når barna når skolealder, fordi det bor så få andre her i samme aldersgruppe. Det er en selvforsterkende tendens, som ikke blir svakere av at presset fra studenter og utleiere i området øker. Det er positivt å merke seg at mange politikere gjerne vil beholde sentrumsskolene, men det henger ikke på greip når de ikke samtidig er villige til å ta styring over ei utvikling som fjerner grunnlaget for slike skoler. Trondheim må ta byutviklinga tilbake før det for seint!

Trond Åm
Politisk Nestleder i Trondheim Venstre og 9. kandidat til bystyret

• Les mer om Venstres byutviklingsplaner for havna HER.
• Les om Venstres visjon for “Det blå beltet” langs fjorden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**