Venstre vil skape et sterkere sentrum

Venstre har sammen med senterpartiet gått sammen for å styrke det politiske sentrum i kommunen.
For å få til en ny giv i Tønsberg må sentrum styrkes. De siste meningsmålingne viser at akkurat det er i ferd med å skje.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

skiensentrum1

Foto: Cathrine Gundersen

Både Senterpartiet og Venstre er skuffet over at KrF går ut og støtter Høyre uten å gi noen forklaring på hvilket forhold partiet vil ha til FrP. Å forvente at KrF skal få varaordføreren på bekostning av FrP tror vi ingen ting på. KrF sin forlovelse med Høyre vil kun føre til at FrP fremdeles vil beholde makt i Tønsberg.

Venstre og Senterpartiet er opptatt av å føre Tønsberg i en ny politisk retning, og er derfor mot å gi FrP fornya politisk makt. Uenigheten som Venstre og Senterpartiet har med FrP på helt sentrale punkt, gjør at sentrumspartiene ikke kan være med på å gi FrP mer politisk makt i Tønsberg.

Petter Berg kan fort bli gjenvalgt som ordfører, og da er viktig med et sterkt sentrum som kan få Berg til å søke mot sentrum og ikke ut mot ytre høyre.

Det er heller ikke utenkelig at Arbeiderparitet får ordførervervet i Tønsberg. Også da er et sterkt sentrum viktig for å trekke Arbeiderpartiet mot sentrum og ikke mot venstre og SV.

Les om saken i Tønsberg Blad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**