Vil ha endret byggesaksbehandling

Sunnmørsposten 31. August 2011: Kirsti Dale mener bystyret må ha siste ord i byggesaker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Ålesund.
I torsdagens bystyremøte skal behandlingen av plan- og byggesaker vurderes av bystyret.

i dag har kommunen to utvalg for slike saker. Det faste utvalget for plansaker behandler plansaker, mens bygge- og delesaksutvalget behandler byggesaker.

Rådmannen har foreslått å beholde dagens ordning, med kun en mindre justering. Da saken ble behandlet i formannskapet forrige uke var Venstres Kirsti Dale eneste politiker som ikke støttet rådmannens forslag. Hun ønsker nemlig at bystyret skal få mer makt over byggesakene, og vil foreslå en endring for bystyret.

Stor makt.
– Slik det er nå kan ikke bystyret overprøve vedtak gjort i byggesaker. Dermed har ni politikere veldig stor makt. Ta for eksempel utbyggingen på sørsida, jeg mener viktige byggesaker må behandles av flere enn kun et lite utvalg, sier hun.

Dale legger til at de aller fleste vedtakene i formannskap og bystyrets komiteer kan overprøves av bystyret, men altså ikke byggesaker.

Skal vedtak i bygge- og delesaksutvalget endres må det være etter en klage til Fylkesmannen, basert på feil i saksgangen.

(Sunnmørsposten 31.08.2011 – Eirik Meling)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**