Barn og unge i Sagene

Det skjer for tiden en stor demografisk endring i bydel Sagene. Stadig flere unge blir boende lenger, og dette medfører også flere barn og unge. Sagene Venstre vil legge til rette for at det føles trygt og godt å vokse opp i bydelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre vil:
• gjøre Sandaker vgs til en ren barneskole og bygge ny ungdomsskole på Lillo eller på et annet egnet sted i bydelen. Dette må gjøres for å sikre nok skoleplasser i bydelen.
• innføre tiltak for LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) på skolene i bydelen gjennom en lokal handlingsplan
• sikre trygge skoleveier
• videreføre gratis fritidstilbud for barn og unge
• prioritere tilbud for barn og unge når frivillighetstilskuddene skal fordeles
• sørge for åpne plasser for fri lek, samt gjøre barneparkene om til lekeplasser
• satse på ungdomstiltak i ungdomsklubbene
• sikre god kvalitet i barnehagene ved å sørge for et godt fysisk miljø og nok ansatte med
pedagogisk kompetanse
• fortsette arbeidet med å utvikle gode, lokale løsninger for barn og unge med behov for ekstra
oppfølging og omsorg
• bevare Skolehagen Geitmyra
• polstre lyktestolper og trær i områdene som brukes som akebakker om vinteren
• sørge for at skoleelevene i bydelen får tilstrekkelig svømmeopplæring

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**