Byutviklingsmøtene om Hamar

Hamar Venstre var der, fulgt folkemøtene med interesse og tar byutvikling på alvor

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

V Hamar styre 2011

Foto: E.Aares

Våren 2011 ble arrangert flere folkemøter om Hamars framtid. Initiert av ordfører Einar Busterud. Flere framstående planleggere og samfunnstopper deltok. Flere venstrefolk var til stede og lyttet oppmerksomt etter. Noen av disse deltok også i debattene som fulgte.
En av oss, Erik Aares, har skrevet personlige referater fra de fleste foredragene. Skjønt de fleste påfølgende debattinnleggene er ikke referert. Referatene er presentert et annet sted på hjemmesiden vår, du finner det i menyen under overskriften "Om byutvikling" ( ).
Svært interessant for oss i Hamar Venstre er at vi under disse debattene fikk presentert en av våre hovedsaker flere ganger. Og også fikk gehør for dette. Denne saken går ut på å frigjøre Hamars strandsone, ved ikke å legge nytt dobbeltspor langs Mjøsa, men ved å legge det lenger øst, gjerne i tunell under byen. Du finner noe mer om dette i menyen under overskriften "Strandsone og jernbane" ( ..)..
Det er flere grunner til at vi gjerne vil presentere referatene fra møtene for allmennheten. Både fordi referatene understreker at Hamar Venstre ser byutvikling som svært viktig. Men også fordi referatene kan være til hjelp for andre.
Vi antar at referatene kan brukes som nyttig repetisjon for dem som var til stede på møtene, og som inspirasjonskilde eller bakgrunnsstoff (som bør følges opp med annen lesing) for dem som ikke var til stede. Uansett som hjelp til å forstå eller delta i de framtidige debattene om Hamars framtid.
Sammendraget av folkemøtene kan du lese under menypunkt (til venstre) [link#https://www.venstre.no/files/hedmark/hamar/Om Byutvikling.pdf]Om byutvikling[/link]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**