Fra programmet: En verdig og trygg alderdom

Alle våre innbyggere skal ha mulighet for å velge sin egen veg til et godt liv — i alle livets faser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dette krever:

Forebyggende helsevern for eldre: Vi mener at helseproblemer for eldre bør forebygges så langt som mulig. Dette øker livskvaliteten til den enkelte og deres pårørende, og er samtidig god økonomi for kommunen.

At våre eldre får mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig: De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Dette krever at kommunens hjemmebaserte tjenester gis tilstrekkelig prioritet for å gjøre det mulig. Venstre mener at innsatsen på dette området fortsatt må gis høy prioritet.

Flere lokale sykehjemsplasser: Som hovedregel skal alle våre eldre med behov for sykehjemsplass få plass på kommunens eget Bo- og behandlingssenter. Det betyr at det haster med å få bygget rundt 10 nye sykehjemsplasser i Gjerdrum.

Flere omsorgsboliger: Venstre vil støtte byggingen av flere omsorgsboliger i nærheten av Bo- og behandlingssentret, og vil også ha omtanke for at ideelle aktører som Stiftelsen Kløvertunet og eventuelt andre får gode muligheter til å bidra i utviklingen av kommunens omsorgstilbud.

Større frihet til å bestemme lokale turnusløsninger: Venstre vil gi lokale tillitsvalgte og kommunen som arbeidsgiver større frihet til selv å bestemme over turnusløsningene ved Bo- og behandlingssenteret. Det er lokalt man best vet hvor skoen trykker, både med hensyn til å ivareta gode arbeidsordninger og kvalitet på pleie- og omsorgstjenestene.

Gode hjelpere som sprer trivsel og livskvalitet: Frivillighetssentralen, pensjonistforeningen og andre frivillige lag og foreninger gir alle på sin måte svært viktige bidrag til å gi våre eldre en aktiv, trivelig og meningsfylt hverdag. Venstre vil jobbe for å gi frivillighetssentralen bedre og mer egnede lokaler slik at frivillighetssentralen lettere kan drive og videreutvikle sin virksomhet.

Les hele programmet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**