Frivilligheten lenge leve!

Venstres 5.kandidat, Inger Hansen, har skrevet et flott innlegg om de frivillige lag og foreningers vilkår i Alstahaug kommune. På grunn av manglende rullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv i inneværende periode, er idretten blitt satt på vent med tanke på utviklingen av nye idrettsanlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Frivilligheten lenge leve!

Forrige dag hadde jeg en lite oppløftende telefonsamtale med kulturetaten i kommunen. Tjøtta idrettslag ønsker å renovere og utvide lysløypa på dugnad, og tenker å søke spillemidler om dette. Men fordi Alstahaug kommune ikke har en gyldig kommunedelplan for fysisk aktivitet prioriterer ikke fylket kommunens søknader om idrettsanlegg. Så lysløypa må vi kanskje vi se langt etter. Det er reist kritikk mot Alstahaug kommune på dette punkt også flere ganger tidligere, jfr. HB 02.09.11.
Frivillig arbeid lever av lyst og dør av tvang. Ildsjelene i Alstahaugs idretts- og kulturliv skaper sterke opplevelser for både utøvere og publikum. Slik bidrar de til gode lokalmiljø i kommunen. Alstahaug Venstre vil støtte opp om det frivillige arbeid lag og foreninger gjør. Vi vil sikre forutsigbare og ubyråkratiske støtteordninger for frivillige lag og foreninger. Og vi skal sørge for å få fortgang i rulleringen av kommunedelplanen for fysisk aktivitet, slik at Tjøtta idrettslag kan få sin lysløype innen nær framtid!

Inger Hansen
5.kandidat Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**