Hjertesaker etter valget: Byutvikling, omsorg og åpenhet

Venstre har hatt to representanter i Bydelsutvalget Frogner i denne perioden. Her er en oversikt over de viktigste sakene hvor Venstre har gjort en forskjell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre har hatt to representanter i Bydelsutvalget Frogner i denne perioden – Audun Rødningsby og jeg utgjorde en gruppe. Dette gjorde det mulig å være med i Miljø- og byutviklingskomiteen og Helse- sosial- og undomgskomiteen. Derfor trenger Venstre din stemme! Vi bør være minst to, og helst flere. Vi er det partiet i bydelen som har vært mest opptatt av å påse at lokaldemokratiet fungerer i praksis. Vi har stilt spørsmål til forvaltningen og insistert på å gjøre beboernes innsynsrett reell. Vi har passet på at tilsyn og klagerett fungerer slik de skal. Vi gjør en forskjell, selv om vi er få. Vi gjør bydelen mer blågrønn, ikke bare blå, og mer sosial, i tillegg til å være liberal.

For meg personlig vil noen spørsmål være spesielt viktige i den kommende perioden, hvis jeg bli gjenvalgt. Blant dem er utviklingen på Filipstad. Uansett hva man er blitt enige om tidligere, er det vanskelig å forstå at Oslos befolkning er tjent med at det kommer flere enorme cruiseskip inn i hjertet av byen, at de skal få anløpe og snu i det innerste av fjorden, like utenfor en levende, vakker bydel. Småbåtrafikken, seilerne og kajakentusiasterne vil måtte vike enda mer. En terminal vil stenge den naturlige sikten og forbindelsen mellom bydelens gater og sjøen. Jeg synes vi skal undersøkse nærmere hvor mye byen tjener på en utvidet cruisetrafikk. Med våre priser er det tvilsomt at turistene legger igjen mye penger her. Og vi bør lytte til beboerforeningene i området.

En annen sak jeg har vært opptatt av, og som vil kreve mye oppmerksomhet også i neste periode, er å bringe den skrikende urettferdigheten i eldreomsorgen frem i lyset. Like mye av hensyn til den gamle generasjonen, som fortjener bedre, som til de unge. De unges fremtid skyggelegges av opphopede problemer der løsninger venter i kø, i og med at den demografiske utviklingen går sin gang. Venstre bør blant annet se nærmere på en mulig sammenheng mellom det å la folk fra andre land ta jobb og bosette seg i Norge og landets etter hvert prekære behov for arbeidskraft i eldreomsorgen. Her kan Venstre finne smarte løsninger for å rekruttere flere og rekruttere riktig, mener jeg. På lokalt nivå må vi gjøre det lettere for de eldre å få sine søknader om sykehjemsplass og eventuelle klager behandlet ut fra hver enkeltes relle behov for offentlig omsorg, ikke bare ut fra bydelens økonomi. Alder skal være et kriterium ved inntak til sykehjem: 90-åringer må få slippe å bo hjemme dersom de ikke ønsker det, bare fordi en saksbehandler mener at de ikke er “syke nok”.

Det er viktig å si tydelig fra at det er det offentliges ansvar å ta være på vår eldre generasjon, men at det gjerne kan skje i samarbeid med det private og ideelle organisasjoner. I barnehagesektoren åpnet myndighetene for privat utbygging og skapte plasser til alle som ønsket det. La oss følge eksempelet for å gi de eldre den samme velferd!

Når vi har fått nok plasser, må kvalitet og valgfrihet bli mottoet. Fritt sykehjemsvalg og profesjonell koordinering innen etaten kan gjøre det mulig å velge hvilket sykehjem man skal bo på, for dem som skulle ønske å velge. Folk som mistrives, bør ha en bytterett. Dette er enkelt å begrunne ut fra et sosialliberalt ståsted: Folk skal ikke miste styreretten over eget liv bare fordi de ikke lenger er i stand til å bruke kroppen slik de kunne tidligere. Personligheten, behovet for å bli sett og behandlet som individ, avhengigheten av trygge rammer og kjente ansikter, kravet på respekt har ingen aldergrense! Bydelen skal ikke sende stadig nye fremmede til å hjelpe med det mest private. Vi skal ikke bare telle årsverk, men gi opplæring og tilby kurs på arbeidsplassen, slik at de ansatte uvikler både sine kunnskaper og sin evne til å forstå dem de skal hjelpe. Vi er det partiet som makter å se i flere retninger samtidig og sy sammen løsninger. Stem på Venstre – uansett om du er ung eller eldre. Livsløpet er det samme for oss alle.

Natasza Sandbu
Venstres 2. kandidat til bydelsutvalget på Frogner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**