Kjærligheten varer livet ut

Verdighet i eldreomsorgen handler også om å ikke skille mennesker som ønsker å være sammen når den ene trenger omsorg på en sykeheim. Dette er det viktig å fokusere på også i vår kommune, sier Brita Kleven Thorsvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er ikke greit at kommunen skiller mennesker som elsker hverandre fra hverandre. Det bør være en selvfølge for alle som ønsker det å få bo sammen med partneren sin gjennom alderdommen, også når den ene har utstrakt pleiebehov, og må bo på sykehjem. Derfor vil Venstre innføre en sambogaranti for eldre.

Vi må sette folk først, ikke systemer. Målsetningene i eldreomsorgen må være kvalitet og verdighet for alle. Da må man få en sjanse til å opprettholde mest mulig av en vanlig hverdag. For at målet om verdighet skal nås må kjærligheten få lov til å vare livet ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**