Miljø i Sagene

Venstre er landets beste miljøparti. I bydel Sagene er det viktig at vi jobber for en grønn bydel som bidrar til innbyggernes livskvalitet og trivsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I Oslo har Venstre sørget for en dramatisk forbedring av kollektivtrafikken, samt utskifting av gamle oljefyrer. Vi skal nå sørge for at det satses skikkelig på sykkelveier. Det jobbes også videre med å minske luftforurensingen forårsaket av trafikk og foreldede oppvarmingskilder.

Venstre vil:
• gjøre Sagene til byens beste bydel på kildesortering
• ha flere og bedre sykkelveier i bydelen, og åpne for sykling mot trafikken i enveiskjørte
gater der det er nyttig
• sette i gang mulige tiltak for å fremskynde gjenopplivingen av Akerselva
• etablere en sammenhengende bynasjonalpark med Maridalen, Akerselva miljøpark, Bygdøy,
Hovedøya, Ekebergskrenten og Østensjøvannet
• at Maridalsveien mellom Arendalsgata og Hammergata skal gjøres om til gågate
• realisere Voldsløkka idrettspark
• oppruste Vogs gate til "allé-standard", samt bygge flere miljøgater i bydelen
• oppgradere bydelens parker gjennom å bygge mer permanente toalettløsninger, og montere
fellesgriller og drikkevannsfontener, blant annet på Myraløkka, i Torshovdalen og i Bjølsen-
og Torshovparken
• følge opp at søppel tømmes ofte nok i parker og andre kommunale søppelkasser
• montere sykkelstativ utenpå bussene som går inn i Maridalen
• sette opp flere bysykkelstativer i bydelen, blant annet i tilknytning Bjølsen Studentby

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**