Spørsmål og svar til Venstres politikk

Er Venstre et borgerlig parti? Hvorfor vil dere ikke støtte en borgerlig flertallsregjering? Jeg er enig med Venstre i mye, men er ikke dere et bittelite parti som ikke får gjennomslag? Hva er egentlig forskjellen på dere og Miljøpartiet de Grønne?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Stem Venstre med gule roser

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Er Venstre et borgerlig parti? Hvorfor vil dere ikke støtte en borgerlig flertallsregjering?
1.Dette er et lokalvalg. Vi kommer til å ta debatten om regjeringsalternativer etter valget i 2011.
2.Venstre er et borgerlig parti. Vi vil fjerne den rødgrønne regjeringen.
3.Vi vil først og fremst arbeide for en regjering der vi selv er med. Vår vurdering er at avstanden mellom Venstre og Frp i praktisk politikk er for stor til at vi kan sitte i samme regjering. Viser for øvrig til punkt 1.
4.Samarbeidsregjeringen i perioden 2001-2005 var en god regjering for Venstre. Når man blander blått og gult blir det mye grønt, og vi leverte bedre på miljø, skole, småbedrifter og fattigdom enn den rødgrønne har gjort.
5.En flertallsregjering er ikke nødvendigvis bare bra. Den rødgrønne regjeringen har vist at det ikke blir mer stabilitet, for det har vært minst like mye krangling og uro som med mindretallsregjeringer i årene før. I tillegg mister Stortinget viktige funksjoner. Debatter tas i de lukkede rom i stedet for på Stortingets talerstol. Kompromisser er ferdigforhandlet før de når parlamentet, og de folkevalgtes rolle er marginalisert.

Jeg liker Venstre, men ikke sengepartnerne. Hvorfor insisterer Venstre på å være borgerlige?
1.Dette er et lokalvalg, og lokalt samarbeid vil variere ut fra hva Venstre lokalt mener gir mest gjennomslag.
2.Nasjonalt er det i samarbeid med andre sentrumspartier og Høyre at vi får mest gjennomslag for vår politikk. Vi deler et ideologisk grunnlag om desentralisering, maktspredning i politikk og økonomi, og mer frihet til enkeltmennesket for å bestemme over eget liv og egen hverdag.
3.I miljøpolitikken presset V, H og Krf den rødgrønne regjeringen langt i arbeidet med klimaforliket. Verken Ap eller H er miljøpartier, men H er enklere å arbeide med.
4.I spørsmål om småbedrifter, skjemavelde, offentlig sektor, skatt og skole er vi betydelig mer på linje med borgerlige partier enn med Ap som stort sett er på linje med hva LO og andre særinteresser ønsker.
5.I spørsmål om velferd og sosialt ansvar er det en myte at denne regjeringen gjør mer for fellesskapet enn hva borgerlige partier vil. I barnevernet møtes byråkratiproblemer med mer byråkrati. De prostituerte møtes med forbud og verre sosiale kår. Asylsøkere fratas rett til arbeid i påvente av utsendelse. Fattigdomssatsingen uteblir. Se for øvrig punkt 4.

En stemme til Venstre er en stemme til Frp. Venstre kommer ikke unna å måtte gi Frp makt.

1.Dette er et lokalvalg.
2.En mindretallskoalisjon på borgerlig side vil kunne manøvrere mellom skiftende flertall, avhengig av hva som gir de beste politiske resultatene.
3.Den nåværende regjeringens faktiske politikk er til forveksling lik det Venstre liker minst med Frp: Ap har presset SV med på å stramme inn asylpolitikken til en slik grad at Norge blir kritisert av FN. I klimapolitikken går det helt feil vei — utslippene øker og antall oljekonsesjoner har aldri vært høyere. Det er derfor ulogisk alt alt skal bli bedre om Venstre skal begynne å samarbeide med Ap.

Det er uforenlig med Venstres liberale ideologi å ville ha et tett samarbeid med Krf.

1.Dette er et lokalvalg.
2.Venstre er uenige med Krf om en rekke spørsmål. Dette synliggjøres kanskje først og fremst i spørsmål om ekteskapsloven og abortloven. Det finnes ikke politisk vilje utenfor Krf til å løfte disse sakene opp til ny behandling, og det forblir debatter som er uinteressante utenfor Krf. Spørsmål om mindre økonomiske prioriteringer til dåpsopplæring, prestestillinger osv, blir det forhandlet om på lik linje med andre særønsker fra partiene.
3.I spørsmål om forholdet mellom stat og kirke, som er det vesentlige spørsmålet om stat og religion, er både Venstre og Krf enige om at stat og kirke skal skille lag.
4.Venstre og Krf står nært hverandre i mange realpolitiske spørsmål som er viktige for samarbeidspartnere — for eksempel knyttet til økonomiske rammer og maktfordeling i samfunnet

Jeg er enig med Venstre i mye, men dere er et bittelite parti som ikke får gjennomslag.

1.Hvis alle tenker slik får man ikke endret mye i samfunnet!
2.Dette er et lokalvalg. Det er ofte ikke mange stemmer som skal til for å flytte på mandatene i kommunestyrer og fylkesting.
3.Venstre er (i de fleste kommuner) plassert i sentrum. Det er en gunstig plassering for politisk gjennomslag! Det gir oss en forhandlingsposisjon som er betydelig gunstigere enn fløypartiene SV og Frp (og det ser ut til at denne regelen gjelder selv om de sitter i posisjon, ref klimaforliket).

Hva er egentlig forskjellen på dere og Miljøpartiet de Grønne?

1.Det er veldig hyggelig at det kommer flere partier og krefter som ønsker å gjøre en innsats for miljøsaken!
2.Den største forskjellen på oss og Miljøpartiet de Grønne er kanskje at mens Venstre står for miljøpolitikk i kombinasjon med en liberal og sosial markedsøkonomi, har MDG en økonomisk politikk som er basert på ikke-vekst og større sentralstyring — den står nærmere SVs økonomiske politikk.
3.Mye annet av MDGs politikk — samfunns-/borgerlønn, personvern og åpenhet, personlig frihet — er politikk Venstre tradisjonelt har stått for og kanskje forvalter vel så godt. At det liberale partiet i Norge tok miljøsaken som sin på 70-tallet kan kanskje forklare hvorfor det ikke finnes et slagkraftig De Grønne-parti i Norge.

Jeg kan ikke stemme på Venstre, fordi dere er for/mot EU (stryk det som ikke passer)

1.Dette lokalvalget kommer ikke til å forandre noe som helst på Norges forhold til EU.
2.Spørsmålet om norsk medlemskap i EU er (heldigvis eller dessverre alt ettersom) ikke et aktuelt spørsmål i den offentlige debatten, eller i Stortinget. Det er et stabilt nei-flertall i folket, ja-partiene ønsker ikke å ta debatten, og ting tyder på at det vil forbli slik en stund framover. Venstre har en aktiv debatt om EU, består av mange ja-folk og mange nei-folk, er for at EU finnes og mener at EU gjør mye bra, men ønsker å bygge vårt forhold til EU på EØS-avtalen. Det er for tiden det eneste aktuelle alternativet.

Venstres politikk legger opp til fri innvandring, og det fører til at velferdsstaten vil kollapse.
1.Venstres innvandringspolitikk baserer seg på to hovedprinsipper. For det første skal Norge overholde sine internasjonale forpliktelser overfor forfulgte ved å ta imot flyktninger som trenger beskyttelse. For det andre skal det være mulig å komme til Norge for mennesker som ønsker å bidra i det norske samfunnet.
2.Forholdet mellom rettigheter velferdsstaten gir og grad av tilknytning til Norge, er allerede utfordret ved at vi er en del av EØS-området der fri bevegelse over landegrenser er en rettighet. Dette er en utfordring for alle partier. Velferdsstaten skal opprettholdes, samtidig som menneskerettigheter skal overholdes.

Norge kommer til å bli et muslimsk land hvis befolkningsutviklingen fortsetter som nå, og Venstre får det som de vil.
1.Det er ingenting i befolkningsstatistikken som tyder på at Norge kommer til å bli et muslimsk land. Dette er en myte som stort sett er dannet ved å misbruke statistikk. Tilsvarende statistiske myter kan lages om de fleste befolkningsgrupper.
2.Venstre er tilhengere av både religionsfrihet og religionskritikk. Det er en menneskerett å få utøve sin religion, samtidig som det er en selvfølge at alle skal følge norsk lov.
3.Muslimene i Norge kommer fra over femti forskjellige land, og har store innbyrdes forskjeller i kultur, tradisjoner etc. Det er viktig at vi ikke skjærer alle over én kam fordi om noen enkeltmennesker bryter loven eller har holdninger vi ikke liker.
4.For mer om dette anbefales det å lese Trine Skei Grandes kronikker Stueren rasisme og Den stuerene debatten, begge publisert i Aftenposten. De kan også leses på http://liberal.no/trine . Se også punktene om integrering under "Velferd".

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**