Tre prinsipper for byutvikling

Fredrikstad Venstre har tre prinsipper for byutviklingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Elvebyen Fredrikstad

Foto: Per E: Braseth-Ellingsen

1. Byutviklingen skal være miljøvennlig og bærekraftig.
Vi vi sikre at folk ikke blir sperret ute fra elva av monsterbygg. Fredrikstad har alltid vært en elveby, og skal fortsette å være det. Vi vil være restriktive på høydene i sentrum, og legge til rette for klimavennlig bebyggelse med høy arkitektonisk kvalitet. Ingen grøntområder skal bygges ned, og flere grøntområder bør etableres.

2. Vi vil ha liv i sentrum, både for besøkende og beboere.
Kun 30 % av byens befolkning bor i sentrum. Derfor trenger vi flere boliger i sentrum, et bedre kollektivtilbud ut og inn av sentrum, og en mer liberal skjenkepolitikk. Kulturnæringer skal prioriteres ved utviklingen av sentrum og Værste.

3. Byen skal vedlikeholdes.
Vi kan ikke fortsette med skippertakmentaliteten når det gjelder vedlikehold av det offentlige rom i Fredrikstad. Venstre vil være partiet som sikrer midler til vedlikehold av både grøntområder og kommunens eiendommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**