Venstre vil ha en skole for kunnskap og like muligheter

En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere, derfor vil Venstre gi alle lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning. Vi vil ha en god skole for elevene, derfor satser vi på læreren. Framtida begynner i klasserommet. Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Stortinget bestemmer hvordan norsk skole skal utformes. Et rundskriv fra Utdanningsdirektoratet skaper ikke ro i klasserommet på våre skoler og en trygg og inspirerende skolehverdag for Per og Kari. En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere, derfor vil Venstre gi alle lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning. Vi vil ha en god skole for elevene, derfor satser vi på læreren. Framtida begynner i klasserommet. Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner.
En undersøkelse utført av Utdanningsforbundet viser at 9 av 10 lærere mener det er blitt mer byråkrati i skolen de siste årene. Venstre mener det bør opprettes et eget regelråd som går gjennom alt papirarbeid lærerne gjør, med mål å kutte minst 25%. I dag handler alt om å gjøre ting formelt riktig. Hvis et barn blir mobbet premierer vi læreren for å loggføre det, men ikke for å ordne opp i det.
Det er slik at noen elever, av ulike årsaker og uansett tiltak, har svært lite utbytte av undervisningen på ungdomsskolen. De er skoleleie og mangler motivasjon for å tilegne seg teoretiske kunnskaper på tradisjonell måte. Disse er i faresonen for å bli nye drop-outs i videregående. Dette er en uakseptabel situasjon, for elevene selv, for familien, for medelever og lærere. Det er rett og slett en meningsløs sløsing med menneskelige og økonomiske ressurser. De aller fleste av disse elevene er meget flinke med hendene, de besitter kunnskap og ferdigheter på høyt nivå i forhold til alder, men dessverre, disse ferdighetene gir ikke uttelling på skolen. Venstre støtter derfor forsøk med alternative læringsarenaer, der de får vist sine sterke sider og opplever mestringsglede. Vi vil også være positive til forsøk med elevbedrifter, for eksempel 2 halve dager, en med utgangspunkt i mekaniske fag, en med utgangspunkt i helse- og sosialfag.
Valget er ditt — vil DU ha denne skolen. Da bør du stemme Venstre
Ingeborg Haughom
2.kandidat Flekkefjord Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**