Venstre vil ha sjarkfiskere

Venstre er positiv til tiltak som kan bidra til større sikkerhet for fiskere. Samtidig må vi ikke innføre nye ordninger og krav som kan bidra til en betydelig avskalling av sjarkfiskere over natta. Pål Farstad og Iver Nodseth roper et varsko for at disse nye kostnadskrevende påleggene kan føre til at enda flere fiskere innen kystflåten velger å slutte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innlegget:

VENSTRE VIL HA SJARKFISKERE.

Møre og Romsdal Venstre er kjent med at det foreslås en ny forskrift om krav til konstruksjon, utstyr og drift av sjarker, dvs fiskefartøy under 15 meter. Ordningene som foreslås innebærer en betydelig ekstrakostnad for sjarkfiskerne, først og fremst gjennom investeringer i utstyr og konsulentarbeid. Opp imot en halv million kroner etter det vi kjenner til.

Her er noen av forslagene slik vi er kjent med dem gjennom Norges Fiskarlag og Sjøfartsdirektoratet:
– Det innføres egenkontroll for fartøy f.o.m. 9 meter, med fast kontroll hver 30 mnd. Dette omfatter 1500 nye fartøy. For fartøy mellom 8- og 9 meter skal det gjelde en førstegangskontroll hos godkjent foretak.
– Det kreves fullstendige stabilitetsberegninger for fartøy over 6 meter bygget etter 01.01.1992, og for fartøy mellom 8- og 10,67 meter før denne dato.
– Det kreves redningsflåte med hydrostatisk utløser for fartøy helt ned til 6 meter.
– Alle de samme fartøyene skal dessuten ha to brannslokningsapparat på 6 kg.
– Nye og skjerpede krav til radioutrustning og til sertifisering av den som skal bruke utstyret i fartsområde større enn kystfiske.

I Venstre er vi opptatt av hvilke konsekvenser disse nye krav vil føre med seg. Vil det føre til at mange sjarkfiskere, som allerede driver marginalt, legger sjarken i bøya! Summen av avgifter og krav til fartøy og utstyr er blitt så store at vi frykter frafall i sjarkflåten. I tillegg til de kostnader som er beregnet som følge av det nye forskriftsutkastet isolert sett, vet man av erfaring at merkostnadene gjerne blir langt mer sammensatt, og høyere. Det er bare de mest selvfølgelige kostnadene som blir tatt med i første omgang.

De fleste av de fartøyene dette gjelder er små sjarker som blir drevet av fiskere i 50-60-årsalderen. De har gjerne begrensede alternativ i yrkeslivet hvis de må sule opp. Vi roper et varsko for at disse nye kostnadskrevende påleggene kan føre til at enda flere fiskere innen kystflåten velger å slutte. Et omfattende frafall i antallet sjarker, vil ha betydelige konsekvenser ikke bare for fiskeren selv, men også for mottaksanlegg og andre som er avhengig av oppdrag fra fiskeriaktivitet. De ringvirkninger som sjarkfiskerne representerer, spesielt i mindre lokalsamfunn, må ikke undervurderes.

Venstre er selvsagt positiv til tiltak som kan bidra til større sikkerhet for fiskere. Samtidig må vi ikke innføre nye ordninger og krav som kan bidra til en betydelig avskalling av sjarkfiskere over natta. Det politiske miljø må sammen finne ordninger som gjør det mulig for sjarkfiskeren å drive videre uten at det tas kvelertak på drifta av båten. Det må tas grep slik at f.eks. Innovasjon Norge gis mulighet til å bidra til å dekke mesteparten av de ekstrakostnader de nye forskriftskravene fører med seg. Venstre er også innstilt på å se på andre måter å gjøre dette på.

August 2011
Iver Nordseth og Pål Farstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**