Vil ha mer trøkk på kommunale klimatiltak

Søndre Land kommune har fått et viktig verktøy i “Energi- og klimaplan 2011-2020”. -Nå må den brukes til å etablere mer miljøeffektiv energiomlegging i kommunen vår, mener Søndre Land Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


En systematisk tilnæring i kommunen er nødvendig for å oppnå energi- og klimagevinst. Det er viktig at kommuen påtar seg rollen som behovstiller slik at tilgangen på grønn energi fra lokalt bioråstoff øker. Venstre vil være en pådriver for dette arbeidet og vil etterspørre tiltakene som er forslått i energi- og klimaplanen for Søndre Land kommune i tida framover.

tømmerstokker vann skog tømmer innsjø

Foto: Jan Harsem

Ferdigstillelsen av “Varmeplan for Hov”, som er et slikt tiltak, vil legge premissene for etablering av et fjernvarmeanlegg i kommunen. -Det er nå viktig at vi får fortgang i satsingen på bioenergi her hos oss, sier Venstres 1ste kandidat Hans I. Gamst.

Her finner du Energi- og klimaplan 2011-2020 for Søndre Land kommune Energi- og klimaplan

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**