Engasjerte foreldre stiller på Venstres liste til bydelsutvalget

Etter å ha kjempet forgjeves for å beholde Huken naturbarnehage, valgte Karianne Wiger Gammelsrud, Øistein Anmarkrud og Guro Abrahamsen å engasjere seg politisk. De tre foreldrene står nå for første gang på Grorud Venstres liste til bydelsutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Engasjerte barnehageforeldre

Engasjerte barnehageforeldre

– Jeg har alltid latt meg engasjere, men saken i forhold til Huken naturbarnehage fikk meg til å innse hvor viktig det er å engasjere seg i lokalpolitikk. Valget av Venstre var enkelt. Ikke bare har Venstre en god barnehagepolitikk, men Grorud Venstre ønsker også at bydelens innbyggere skal bli hørt i saker som angår dem, sier Karianne Wiger Gammelsrud.

Småbarnsmoren står som tredjekandidat på Grorud Venstres bydelsliste. Hun håper Venstre vil klare å få inn minst en kandidat ved dette lokalvalget.

– Når vi jobbet med naturbarnehagesaken syntes jeg politikerne var alt for passive, og at bydelsadministrasjonen i alt for stor grad hadde regi på områder hvor det var politikerne som skulle ha sittet i førersetet. Jeg ønsker at Bydel Grorud i større grad skal bli en politikerstyrt bydel, for det er medlemmene i bydelsutvalget som representerer befolkningen, sier Øistein Anmarkrud.

Les mer i Akers Avis Groruddalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**