FOLKESTYRE?

Det er snart kommunevalg og engasjementet både blant befolkninga og politikere er sterkt økende. Vi registrerer at mange er opptatt av saka om utvidingen av sikkerhetssona rundt flyplassen og veiløsingene i denne forbindelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Giske Venstre holder fast ved at utbygger må ta alle kostnader ved de endringene som må gjøres rundt flyplassen. Dette er på lik linje med alle andre utbyggere enten det gjelder boligfelt, butikker, industribygg eller annet. Når Avinor blir pålagt å utvide sikkerhetssona, og dette samtidig berører lokal infrastruktur, er det en selvfølge at kommunen blir holdt skadefri.

Leif Helge Kongshaug, Tor Hånde, Anne-Lise Roald

Leif Helge Kongshaug, Tor Hånde, Anne-Lise Roald
Foto: Arne Tunheim

Vi er ikke motstandere av en videreutvikling av flyplassen. Vi ønsker at Ålesund Lufthavn Vigra skal få alle muligheter til å utvikles i en positiv retning som et godt tilbud for hele regionen, og i samspill med lokalmiljøet. Det må ikke være noe tvil om vår holdning til den saken.

Vi har i dag to veier forbi flyplassen og det er for oss uforståelig at noen mener at det skal være mer fremtidsretta med bare én veitrase. Siden saka første gang kom opp til behandling i teknisk komité, har vi stått på at vi vil opprettholde veien til Synnes gjennom en kulvert under flyplassbanen, på lik linje med den eksisterende veien til Roald.

Vi hadde nok ønsket at alle parti hadde like stor respekt for at de er valgt av folket for å ivareta kommunens og folkets interesser, men måtte bøye oss for at flertallet bestående av Krf og Frp ville det annerledes. Disse to partiene brukte sitt flertall til å sende saka over til staten for avgjørelse og Miljødepartementet har bestem at veiløsingen på nordsida er det rette for oss, enten vi liker det eller ikke.

Det har vært skrevet mye om kostnader ved de forskjellige veiløsingene, og det "forsvunne" overslaget fra Engen Maskin. I den forbindelsen må man være klar over at det er Avinor som er utbygger og dermed rette adresse for eventuelle anbud og kostnadsoverslag.

Giske kommune skal forholde seg til en omsøkt reguleringsplan og skal derfor ikke ta stilling til kostnadene for prosjektet.

Kommunen har bl.a. stilt krav til veistandard og gang og sykkelvei i forbindelse med flytting av veien på nordsida av flyplassen. Når vi nå hører at Avinor kanskje ikke engang er villig til å dekke kostnadene fullt ut på den antatt billigste løsningen, veien på nordsida, er det grunn til å frykte at Avinor vil holde både ordføreren og kommunestyret for narr.

Avinor har dispensasjon fram til 2013 og dersom staten diskuterer lenge nok med staten, kan vi risikere at Avinor og departementet blir enige om å utvide sikkerhetssona uten noen form for kompensasjon til kommunen.

Men, siden de folkevalgte i Giske Kommune har gitt fra seg all makt i saken, får vi stå med lua i handa og ta imot det som kommer.

Von dess.

GISKE VENSTRE

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**