Fra andrevalg til førstevalg

«Venstre er mitt andrevalg» er et typisk svar vi får når vi snakker med folk om politikk. I tillegg får vi også ofte høre at partiet er for lite til å kaste bort en stemme på, selv om de fleste ofte er enige i politikken. Dette faller selvsagt på sin egen urimelighet. Uansett størrelse spiller alltid Venstre en viktig rolle. Årsaken til dette er at Venstre er et sentrumsparti, i midten av ytterkantene i norsk politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Som et sosialliberalt parti ser vi etter fleksible løsninger som er tilpasset folks ulike behov. Vi er opptatt av kvalitet i tjenestene og ikke nødvendigvis hvem som utfører den. Vi kan se både mot private og frivillige aktører som et alternativ eller tillegg til offentlig drift. Vi er med andre ord løsningsorienterte.

Vi går til valg på vårt eget program, og vi vil jobbe for dette uansett hvem som ønsker å støtte oss. Vi ser både til høyre og venstre for å finne samarbeidspartnere for våre saker. Venstre er et samlende parti som gir gode løsninger for alle. Sande Venstre har de siste fire årene hatt en representant i kommunestyret. Fred Fredriksen har levert flere forslag enn mange av de andre representantene i kommunestyret.

Høysommer

Foto: Line Stenbrenden

Vi vil være velgernes ombudsmenn; det har vi forsøkt å signalisere med våre månedlige stands. Vi ønsker å lytte til folket. Vi har også aktivt gått ut og tatt kontakt med næringsdrivende under en nasjonal næringslivskampanje i fjor høst. I vår har vi besøkt alle skoler og barnehager, voksenopplæringen og biblioteket for å få oversikt hvordan det står til med institusjonene som tar seg av vårt samfunns viktigste oppgave: å utdanne kommende generasjoner.

Sande Venstre ønsker i perioden 2011-2015 å satse på barn og unge.

Vi ønsker en økonomisk satsing på skolen for å gi lærerne etter- og videreutdanning.
Vi ønsker å bevare naturen ved å si nei til nedbygging av dyrket mark.
Vi ønsker å gi kommunens unge et godt fritidstilbud ved å satse på kultur og idrett.
Vi ønsker å gi foreldre mer tid til sine barn ved å skape lokale arbeidsplasser.
Vi ønsker å satse på fleksibilitet i kommunale tjenester, som SFO og barnehage.

Så hvorfor stemme på oss?
Vi er unge og engasjerte. Vi ønsker å tilføre Sande kommune friske tanker i et aldrende kommunestyre. Vi har vist at vi står på gjennom ulike aktiviteter den siste perioden. Gi oss tilliten og la oss være ditt førstevalg.

Mvh Per Martin Berg
Ordførerkandidat
Sande Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**