Karmøy bør få vindkraftinntekter

Venstres fylkestingskandidat Svein Abrahamsen tar til orde for at Karmøy bør få vindkraftinntekter i Karmøynytt den 7. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Et vindkraftverk er nå under planlegging i Arafjellet på Fosenhalvøya i Karmøy kommune. Rogaland Venstres fylkestingskandidat Svein Abrahamsen mener at Karmøy kommune bør få mer penger i kommunekassen gjennom naturressursskatt dersom dette vindkraftprosjektet blir realisert.

Svein Abrahamsen

Foto: Haugesund Venstre

Vi i Venstre vil ha mer vindkraft i Norge, sier Svein Abrahamsen. Det er ikke bare god klimapolitikk, men også god distriktspolitikk. Vi er samtidig opptatt av at vindkraftprosjekter skal ha støtte i kommunene hvor utbyggingen skjer. Vi vil derfor at vindkraftkommuner skal få en kompensasjon gjennom naturressursskatt for å stille områder til disposjon for vindkraftutbygging.

Vindkraftkommunene er per i dag ikke sikret en andel av den verdiskapningen som deres vindressurser gir grunnlag for. Til sammenligning får vannkraftkommunene en andel av verdiskapningen som kompenserer for miljømessige ulempene ved en utbygging. Naturressursskatt, konsesjonsavgifter og konsesjonskraft gir i dag vertskommuner for vannkraft stabile inntekter. Vannkraftutbygging har derfor i stor grad skjedd gjennom et positivt samarbeid med berørte kommuner.

Venstre mener vindkraftutbygging har mange likheter med vannkraftutbygging. Vannet som renner og vinden som blåser er evigvarende energiressurser som må utnyttes der de befinner seg. De viktigste positive konsekvensene ved vind- og vannkraft for klimaet er globale, mens de største negative konsekvensene er lokale. Vind- og vannkraft innebærer nedbygde arealer og landskapsinngrep og kan forstyrre dyre- og fugleliv. Kommuner som er verter for vindkraftutbygging bør derfor også kompenseres for de miljømessige ulempene ved en utbygging.

Venstre mener en naturressurskatt for vindmøller må utformes med nødvendige tilpasninger. Så lenge skatten utformes slik at den ikke medfører økte utgifter på utbygger, vil ikke en slik ordning være til hinder for mer vindkraft. Tvertimot vil en slik ordning kunne bidra til et bedre samarbeid mellom kommunene og utbyggerne. Vertskommunene vil få langsiktige og stabile inntekter, som er lovfestede rettigheter og ikke gjenstand for forhandlinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**