Kommuneøkonomien må styrkes!

Venstres ordførerkandidat Lars Peder Nordbakken tok tydelig til orde for viktigheten av å styrke kommuneøkonimien i Gjerdrum før kommunen forplikter seg til nye store investeringsløft på folkemøtet på onsdag. Les også Lars Peders innlegg i Romerikes Blad i går om samme sak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


 Klikk for større utgave

Klikk for større utgave
Foto: RB


Kommuneøkonomien i Gjerdrum må styrkes!

Det var med god grunn at Venstre, Krf, Senterpartiet og Frp valgte å stemme i mot hele budsjett- og økonomiplanen (2011-2014) som Høyre, Arbeiderpartiet og SV fikk vedtatt før årsskiftet. Vi mente det var uansvarlig å gå for et driftsunderskudd på 6,8 mill. kr. i 2011, og en dramatisk tapping av kommunens oppsparte fondsmidler i perioden 2011-2014 med hele 59,7 mill. kroner. Disposisjonsfondet var ved årsskiftet på 86,6 mill.kr — og verdipapirkursene har som kjent falt siden årsskiftet!

Fylkesmannens tilbakemelding på Gjerdrum kommunes økonomiplan i brev av 12. juli lyder nærmest som et ekko av de advarslene som Venstre og de andre partiene kom med under budsjettbehandlingen. Det er uvanlig klare beskjeder som sendes ut fra Fylkesmannen: "For Gjerdrum kommune innebærer den vedtatte økonomiplanen at fondsbeholdningen tappes dramatisk i perioden. Dette bør unngås. Sparte midler brukes til daglig drift, noe som forsiktig kan kalles en meget kortsiktig løsning."

Etter Venstres mening er en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi helt avgjørende for Gjerdrums videre utvikling. Venstres program sier, helt i tråd med Fylkesmannens anbefaling, at gjenoppretting av en sunn budsjettbalanse er overordnet viktig i kommende kommunestyreperiode. Ikke bare det. Vi mener det er helt avgjørende å snu underskudd til overskudd og styrke kommunens fondsreserver uten å innføre eiendomsskatt før kommunen kan forplikte seg økonomisk til å bygge ny barneskole på Ask. En ny barneskole på Ask, noe Venstre ønsker å realisere i 2016/17, er en urealistisk tanke (uansett OPS eller ikke) uten en tydelig forutgående forbedring av kommuneøkonomien.

Ellers anbefaler jeg velgerne å lese kommuneprogrammene til Høyre og Arbeiderpartiet. Der står det nemlig ingenting om kommuneøkonomi. Deretter anbefaler jeg å sammenligne med Venstres program, hvor temaet er viet et helt kapittel.

Lars Peder Nordbakken (V)
Ordførerkandidat i Gjerdrum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**