Kultur er også næring og institusjoner

Kultur er breddeaktiviteter og viktig for den enkeltes utvikling, men kultur kan også være næring: Musikk, teater, billedkunst, handverk, husflid/duodji. Med et lite nærmarked er det nødvendig å støtte profesjonelle kunstnere. Troms Venstre vil særlig fremheve profesjonelt samarbeid i Nord-Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Roar Sollied

Foto: Marte

Kulturinstitusjoner- og institutter bidrar til kontinuiteten i kulturlivet. Venstre er villig til å satse på disse i tett samarbeid med de andre nordnorske fylkene og Staten. Troms Venstre ønsker å fortsette Den nordnorske kulturavtalen. I Troms må vi særlig støtte opp om kulturelle fyrtårn, som Festspillene i Nord-Norge, Hålogaland Teater, Nordnorsk opera og symfoniorkester, muséene, galleriene, bibliotekene, festivalene og UKM (Ungdommens kulturmønstring). Troms Venstre vil jobbe for å få gratis museumsadgang for alle under 18 år.

-Et kutt i kultur som rammer den nordnorske samarbeidsavtalen, vil ramme landsdelen med fem kroner per krone nedtrekk i Troms, sier Roar Sollied.

Frivillig sektor
Den frivillige sektor er den aller viktigste bæreren av breddekultur og idrett. De skal støttes økonomisk og oppmuntres i sitt arbeid, lokalt og sentralt.

Roar Sollied padler Barduelva

Foto: Espen Bless Stenberg

Idrett og fysisk aktivitet er viktig både som kulturbygger og helseforebygger. Troms Venstre mener det offentlige må gjøre særskilte tiltak for å få en større grad av fysisk og mentalt hemmede med i idrettsaktiviteter og -arbeid. Fylkeskommunen må ha et tett og tillitsfullt samarbeid med Troms idrettskrets. Breddeidretten er viktigst, men Troms Venstre vil støtte toppidrettsarrangementer i fylket, som både kan motivere til mer breddeidrett og kan bidra til mer næringsaktivitet.

Flerkulturelt

Roar Sollied ved Valkäpäs hus Skibotn

Foto: ØyNils

Troms har til alle tider vært et flerkulturelt samfunn. Samisk og kvensk kultur i Norge må rehabiliteres og utvikles med målretta tiltak. Midler til integreringsarbeid må tilføres skolene og idrettslagene, slik at innvandrere kan møte nye medborgere i idrett, lek og organisasjonsarbeid.

Troms Venstre vil arbeide for:
å ta i bruk kultur i den regionale utviklinga
fortsatt satsing på kulturinstitusjonene og festivalene
gi tillit til organisasjonene/institusjonene, slik at ikke politikerne styrer kunsten.
økt satsing på flerkulturelt arbeid
økt satsing på frivillighet og breddeidrett
støtte toppidrettsarrangementer i fylket

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**