Lokalpolitikerens rolle i klimakampen

Dagens regjering fører en stø kurs mot brudd i klimaforliket. Det kommer ikke vi i Venstre til å akseptere. Vi ser nå det høyeste utslippet av CO2 siden vi begynte å måle i 1973. Norge er reelt sett blitt en miljøsinke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Som kommunepolitikere kan vi ikke gjøre alt, men vi kan gjøre mye. Faktisk er det slik at 20 prosent av utslippene kan påvirkes av oss som lokalpolitikere! Venstres mål er at vi skal redusere utslippene med 50 prosent i alle norske kommuner frem mot 2030.

Venstre + Miljø = Sant

Foto: Akershus Venstre

Derfor vil vi at Horten skal være en pådriver i dette arbeidet. Et sterkt Venstre vil binde kommunen til følgende mål fram mot 2020: 20% mer fornybar energi, 20% energieffektivisering og 20% reduksjon i CO2-utslipp.

For at dette skal være mulig, må vi etablere et CO2-regnskap allerede nå. Det må bli slutt på runde formuleringer og omtrentligheter, vi må tørre å la oss måle mot faktiske tall.

Vi vil at alle offentlige bygg i Horten skal ha lavere energiforbruk enn gjeldende energikrav. Bruk av fornybare energikilder må økes innenfor kommunal og privat virksomhet. Kommunal transport skal skje ved hjelp av elbiler eller andre typer lavutslipp-kjøretøy der det er mulig. Kommunen og private virksomheter må stimuleres til en grønn og klimavennlig innkjøpspraksis. Mulighetene for fjernvarmesystemer må kartlegges og videre tilrettelegges for tilknytning til boligområder. Særordninger for elbiler/ lavutslippskjøretøy må innføres. Dette er noen av en rekke tiltak som må på plass for å kunne redusere Hortens utslipp av CO2.

Venstre vil ikke sitte rolig og se på at regjeringen styrer mot økte utslipp. Når regjeringen ikke tar ansvar, må vi som lokalpolitikere bidra sterkere.Venstre i Horten vil være garantister for at man i kommunestyret tar dette ansvaret på alvor.

Eddy Robertsen

Foto: Nora Pernille D. Bruun-Lie

Eddy Robertsen
Ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**