Om fylkessammenslåing

Politikerne har mange utfordringer å jobbe med framover. Levekår må bedres, det må satses på skole og utdanning, barn og unge må ha gode oppvekstvilkår, og arbeidet for å stoppe klimaendringene må intensiveres. Det vil Venstre konsentrere seg om også i neste periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Aust- og Vest-Agders fylkesvåpen

Foto: PNT

Spørsmålet om fylkessammenslåing er i dette persepektivet ikke det vesentligste for Venstre i Tvedestrand. Venstre i Aust-Agder har tatt et standpunkt, men har hele tiden sagt at vi må ha en folkeavstemning. Det er så mange som har sterke meninger om dette, at de må få lov til å gi sin stemme gjennom folkeavstemning. Så selv om Venstre har anbefalt folk hva de skal stemme, vil selvfølgelig resultatet fra folkeavstemningen bli respektert. Det er hva som menes med slagordet, Folk Først!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**