Ringvei er løsningen

Det finnes bare en løsning for å ordne opp i trafikkproblemene i og rundt sentrum. Det er å få på plass en ringvei utenom sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ulf Trenum

Foto: Tommy Ødegaard

Med bro over Glomma på Rolvsøy, som alle partier er enige om må komme. Det eneste som gjenstår er en "tverrforbindelse" i form av en tunnel mellom Mosseveien og Rolvsøyveien med av-/påkjøring i Veumdalen. Vegvesenet vurderte dette alternativet i den KVU som ble behandlet av bystyret i fjor. Deres konklusjon var at en slik ringvei ville avta så mye trafikk (som nå går gjennom sentrum) at den burde bygges i fire felt.

Likevel valgte bystyret en løsning som vil sende all trafikk rett inn i Fredrikstad sentrum i all fremtid. Det skal gjøres ved å utvide innfartsåra til fire felt fra Simo, gjennom St.Hansfjellet til St.Croix. Venstre mener dette er galskap, og vi oppfordrer deg til å si din mening når du legger stemmeseddelen i valgurnen. Ønsker du ringvei, stem Venstre (eller KrF). Ønsker du en fremtid med enda mer, unødvendig trafikk inn i sentrum, stem et annet parti — spesielt Arbeiderpartiet.

Ulf Trenum
Gruppelder og 1. kandidat Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**