Styrking av tilbudet innen psykisk helsevern

Lillehammer Venstre ønsker økt fokus og økt innsats for kommunens innbyggere som sliter med å fungere i hverdagen grunnet psykiske problemer. – Det må settes av økte ressurser til dette viktige arbeidet, sier Terje Kongsrud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ungdom, psykiatri

Foto: Microsoft

Lillehammer Venstre ønsker økt fokus og økt innsats for kommunens innbyggere som sliter med å fungere i hverdagen grunnet psykiske problemer. Det er veldig mange som trenger litt ekstra oppfølging i perioder. Noen trenger det mer enn andre. Mennesker som sliter psykisk er ikke en ensartet gruppe — de er forskjellige, som alle andre. Forskjellige lidelser, alder, utdanning, økonomisk evne etc., krever forskjellige løsninger.

Lillehammer kommune er heldige og har medarbeidere med høy kompetanse som arbeider innen psykiatrien, boteam, aktivitetstilbud m.m. Utfordringen er at det er for knapt med ressurser, slik at det er for mange som ikke får den oppfølgingen de trenger. De som har vært gjennom behandling har et stort behov for et godt hjelpeapparat og et variert tilrettelagt aktivitetstilbud, også etter kl. 15.30.

Brukere av tjenesten har tatt kontakt med meg og spurt hva politikerne mener om integrering — integrering for de som alltid har bodd her, men som av forskjellige grunner ikke klarer leve opp til samfunnets forventninger til enhver tid. Hva med dem? Det er behov for en gjennomgang, og prioritering, av aktivitets-, sysselsettingstilbud, skole- og arbeidstrening, samordning av tilbud for ungdom, for å nevne noe.

Ved gjennomgang av kommunens plan for psykisk helsearbeid må det synliggjøres en mer offensiv holdning på dette feltet. Ekstra ressurser til et verdig tilbud er god investering både for enkeltindividene og for samfunnet. Venstre vil at kommunen skal stille opp for at alle skal føle egenverd, utvikling og mestring.

Terje Kongsrud
3. kandidat for Lillehammer Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**